Takip et
Doç. Dr. Müslüm POLAT
Doç. Dr. Müslüm POLAT
bingol.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Altın Fiyatlarını Etkileyen Talep Yönlü Faktörlerin Tespiti: 1988-2013 Dönemi
B Elmas, M Polat
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 (1), 171-187, 2014
262014
Analysis of the Relationship Between BIST and BRICS Stock Markets in Terms of Portfolio Diversification: Cointegration Analysis with ARDL Boundary Test
M Polat, E Gemici
Journal of Economics Finance and Accounting 4 (4), 393-403, 2017
112017
Faiz Oranlarının Firmaların Piyasa Değerine Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği
M Naimoğlu, M Polat
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (5), 115-121, 2019
102019
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Borsa İstanbul’a Etkisinin Belirlenmesi
Y Baydaş, M Polat
Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2 (2), 37-46, 2018
102018
Gümüş Fiyatları ve Dow Jones Endeksi’nin Altın Fiyatlarına Etkisi Üzerine Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi
B Elmas, M Polat
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 3 (6), 33-48, 2013
10*2013
Relationship between price and volume in the Bitcoin market
E Gemici, M Polat
The Journal of Risk Finance, 2019
92019
Döviz Kurunun Firmaların Piyasa Değerine Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi
M Polat
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 32 (2), 2018
9*2018
MIST Borsalarında Rassal Yürüyüş Hipotezi
E Gemici, M Polat
ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY …, 2018
8*2018
Altın Fiyatını Etkileyen Faktörlerin Zaman Serisi Analizi İle Tespiti
M Polat
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
82013
Causality-in-mean and causality-in-variance among Bitcoin, Litecoin, and Ethereum
E Gemici, M Polat
Studies in Economics and Finance 38 (4), 861-872, 2021
72021
Bitcoin ve Altcoinler Arasındaki İlişki
M Polat, E Gemici
22. Finans Sempozyumu, 2018
72018
Ar-Ge Yatırımlarının Firmaların Finansal Performansına Etkisi: BIST’te İşlem Gören İmalat Şirketleri Üzerine Bir Uygulama
M Polat
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
72016
Alternatif Yatırım Araçlarının Hisse Senedi Fiyatına Etkisi
M Polat
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 53 (621), 61-69, 2016
7*2016
BIST Kurumsal Yönetim Endeksine Kayıtlı İmalat Firmaları Özelinde Ar-Ge Yatırımlarının Firma Performansına Etkisinin Araştırılması
B Elmas, M Polat
PressAcademia Procedia 2 (1), 648-663, 2016
7*2016
Altın Fiyatı ile Petrol Fiyatı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Uygulama Çalışması
M Polat, Y Türkan
17. Finans Sempozyumu, 61-68, 2013
7*2013
Vadeli ve Spot Piyasalar Arasında Nedensellik İlişkisi: Borsa İstanbul Örneği
M POLAT, D KANMAZ, H VERGİ
Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik …, 2019
62019
Firmaların Finansal Performansı Ar-Ge Yatırımlarından Etkilenir mi? Panel Veri Analizi ile bir Araştırma
M Polat, B Elmas
Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 476-490, 2016
62016
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Borsa ve Reel Sektörde Firmalara Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi
M POLAT
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (16), 509-526, 2018
52018
Ar-Ge Yatırımlarının Firma Performansına Etkisinin Panel Veri Analizi ile Araştırılması
B Elmas, M Polat
20. Finans Sempozyumu, 147-168, 2016
52016
REKLAM HARCAMALARININ FİRMA KARLILIK PERFORMANSINA ETKİSİ
M ASLAN, M POLAT
Sosyal Bilimler Akademi Dergisi 4 (1), 40-61, 2021
32021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20