Ahmet UYAR
Ahmet UYAR
Hacettepe Üniversitesinde Öğretim Görevlisi
Verified email at hacettepe.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Endüstri meslek liseleri birinci sınıf öğrencilerine teknik resim dersinde temel kavramların bilgisayar destekli çizim programları (cad) ile anlatılmasının akademik başarıya ve …
A Uyar
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal …, 2007
32007
Effect of Austempering Time on Microstructure and Mechanical Properties of Austempered Ductile Iron with Dual Matrix Structures
A Uyar, V Kılıçlı, Ö Şahin, B Nalçacı
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING AND …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–2