Follow
ali özdemir
ali özdemir
İşletme, İİBF
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Lisans eğitim programlarının finansal okuryazarlık düzeyine etkisinin araştırılması: Türkiye örneği
Harun Sönmez, Fatih Temizel, Fikret Er,Ali Özdemir
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (4), 2014
1492014
Ürün gruplari temelinde tedarikçi seçim probleminin ele alinmasi ve analitik hiyerarşi süreci ile çözümlenmesi
A Özdemir
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 …, 2010
812010
Financial literacy of university students: A case study for anadolu university, Turkey
A Özdemir, F Temizel, H Sönmez, ER Fikret
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 11 (24), 97-110, 2015
702015
TELAFİ EDİCİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE TÜRKİYE VE AB ÜLKELERİNİN İNSANİ GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
E Orakçı, A Özdemir
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 19 …, 2017
522017
Türk bankacılık sektörünün 2008 küresel finansal krizi sürecinde veri zarflama analizi ile etkinlik analizi
NK Torun, A Özdemir
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 129-142, 2015
322015
Covid-19 ile birlikte muhasebe mesleğindeki stresin yeni halleri
SK SELİMOĞLU, AA Cengiz, A Özdemir, Y Begüm
Muhasebe ve Denetime Bakış 21 (63), 1-18, 2021
112021
Evaluation of financial information quality attributes: A comparison from Turkey
AA Karagul, A Özdemir
International Journal of Business and Social Science 3 (23), 45-55, 2012
102012
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLERİ FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
A ÖZDEMİR, F TEMİZEL
Business & Management Studies: An International Journal 6 (2), 430, 2018
9*2018
Lojistik İlkeleri
M Nalçakan, F Er
Eskişehir: TC Anadolu Üniversitesi Yayını, 2012
92012
Finansal bilgi kalitesinin analitik hiyerarşi süreci tekniğiyle değerlendirilmesi: Bankacılık sektörü uygulaması
AA Karagül, A Özdemir
Anadolu Üniversitesi, 2010
92010
Borsa İstanbul 100 Endeksi̇nde Yer Alan Şi̇rketleri̇n Sosyal Medya Kullanimi Ve Fi̇nansal Performans İli̇şki̇si̇
E Esen, A Özdemir, F Temizel
International Journal of Management Economics & Business 16 (1), 150-159, 2020
62020
Financial Literacy among University Students: A Case Study for Open Education Students in Anadolu University, Turkey
SH ER FİKRET,ÖZDEMİR ALİ,OKUR MUHAMMET RECEP,KOSTAKOĞLU SULTAN FATİH,TEMİZEL ...
Literacy Information and Computer Education Journal 8 (1), 2544-2552, 2017
62017
SAYILARIN GÖRÜL (E) MEYEN KAHRAMANLARI KADIN MUHASEBECİLER: ESKİŞEHİR’DE KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA
SK SELİMOĞLU, AA CENGİZ, A ÖZDEMİR, Y Begüm, M YİĞİT
Muhasebe ve Denetime Bakış 20 (60), 1-18, 2020
52020
Borsa İstanbul Teknoloji Endeksi (XUTEK) İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanımları İle Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi
A Özdemir, F Temizel, E Esen
52019
Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Muhasebe Meslek Mensubu Olabilme Farkındalığı: Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Örneği
SK Selimoğlu, F Temizel, A Özdemir
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 37-50, 2016
52016
NARSİSİZM VE ÇELİŞİK DUYGULU CİNSİYETÇİLİK: CİNSİYET BAĞLAMINDA BİR İNCELEME
ÖA CENGİZ, Aytül Ayşe
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 39-73, 2020
42020
HOLDİNG ŞİRKETLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI
A Özdemir, F Temizel, E Ethem
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (1), 38-47, 2020
32020
Kadın Yöneticilere Yönelik Tutumların Oluşumunda Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik ve Narsizm Etkisi
A ÖZDEMİR, AA CENGİZ
Çalışma ve Toplum 4 (67), 2123-2144, 2020
32020
HUKUK FAKÜLTESI MEZUNLARININ MUHASEBE MESLEGINE YÖNELIK FARKINDALIKLARININ ÖLCÜLMESI: ESKISEHIR ILINE YÖNELIK BIR ARASTIRMA
SK SELİMOĞLU, F TEMİZEL, A ÖZDEMİR
Muhasebe ve Denetime Bakı, 2017
12017
The Impact of Covid-19 on the Sustainability of the Accounting Profession: Turkey Case
S Selimoğlu, A Özdemir, A Ayşe Cengiz
Corporate Sustainability in Times of Virus Crises, 87-106, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20