Zeki KARTAL
Zeki KARTAL
ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kavramsal ve Tarihsel Yönleri İle Küreselleşme
Z Kartal
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2), 251-264, 2007
262007
GATT ve Uruguay Raunt: Gelişmekte Olan Ülkelerin Dünya Ticaretindeki Yapısal Bağımlılıklarının Artması
Z Kartal
Marmara Üniversitesi İİ BF Dergisi 25 (2), 2008
102008
The Effect of Human Capital on Economic Growth: A Time Series Analysis for Turkey
Z Kartal, A Zhumasheva, H Acaroglu
Regional Studies on Economic Growth, Financial Economics and Management, 175-191, 2017
92017
Üniversitelerin bölgesel ekonomik kalkınma üzerindeki etkisi: Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi üzerine bir araştırma
H Acaroğlu, Z Kartal, M Güllü
Anadolu International Conference in Economics V, 11-13, 2017
82017
Marxist toplumsal gelişme aşamaları ile Rostow’un gelişme aşamaları yaklaşımlarının değerlendirilmesi
Z KARTAL
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 10 (2 …, 2015
72015
GELİŞME VE EKOLOJİK MODELLER.
Z Kartal
Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Social Sciences 31 (2), 2007
62007
Küresel ekonomi ve Türkiye: küresel ekonomiye entegrasyon süreçlerinde küreselleşmenin derecesi, niteliği ve büyümeye etkisinin ölçülmesi, 1961-2013
Z Kartal, H Acaroğlu
Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute/Pamukkale …, 2017
42017
The Impact of Migration on Poverty and Income Distribution in a Rural Region in Turkey
Ö Dağdemir, Z Kartal, R Tinas, H Gürbüz
Remittances Review 3 (2), 151-176, 2018
12018
ÜNİVERSİTELERİN BÖLGESEL EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ESKİŞEHİR'İN SİVRİHİSAR İLÇESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.
M GÜLLÜ, Z KARTAL, H ACAROĞLU
Dumlupinar University Journal of Social Science/Dumlupinar Üniversitesi …, 2018
2018
KÜRESEL EKONOMİ VE TÜRKİYE: KÜRESEL EKONOMİYE ENTEGRASYON SÜREÇLERİNDE KÜRESELLEŞMENİN DERECESİ, NİTELİĞİ VE BÜYÜMEYE ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ, 1961-2013.
Z KARTAL, H ACAROĞLU
Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute/Pamukkale …, 2017
2017
Society Stage Theories in Marxist and Bourgeois Development Theories: A Comparative Analysis
Z Kartal
ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY …, 2015
2015
Gelişmekte Olan Ülkelerde Sermaye İthali–Yurtiçi Tasarruf ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Uygulama
Z Kartal, H Acaroğlu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2), 141-164, 2014
2014
Gelismekte Olan Ülkelerde Sermaye Ithali-Yurtiçi Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Iliskisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Uygulama/The Relationship of Capital Import-Domestic Saving …
Z Kartal, H Acaroglu
Eskisehir Osmangazi Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2), 141, 2014
2014
Gelişmekte olan ülkelerde borç krizi: Oluşum ve çözüm önerileri
Z Kartal
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
2009
Türk iş gücü göçü ve ekonomik kalkınmadaki önemi: seçilmiş Türkçe ve Almanca literatürlerinTürk dışgöçünü değerlendirmesi
Z Kartal
2009
AB UYUM SÜRECİNİN TÜRK KOBİ'LERİNE ETKİSİ
Z KARTAL, M kemal BEŞER, E MORAY
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29-38, 0
ÜNİVERSİTELERİN BÖLGESEL EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ESKİŞEHİR’İN SİVRİHİSAR İLÇESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
H ACAROĞLU, Z KARTAL, M GÜLLÜ
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 192-206, 0
1990’LI YILLARIN İLK YARISINDA ALMAN EĞİTİM SİSTEMİNİN GENÇLERİN İSTİHDAMI ÜZERİNE ETKİSİ: OLDENBURG, AMMERLAND WESERMARSCH, DELMENHORST, VECHTA VE CLOPPENBURG BÖLGELERİ
Z Kartal
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2), 1-29, 0
TÜRKİYE’DE SOSYAL SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: İKTİSADİ KALKINMA PERSPEKTİFİNDEN PARÇALI VE BÜTÜNSEL BİR ANALİZ
Z KARTAL, H ACAROĞLU, YC DURA34
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–19