Follow
uğur kezik
Title
Cited by
Cited by
Year
Effects of run‐of‐the‐river hydropower plants on the surface water quality in the Solakli stream watershed, Northeastern Turkey
N Koralay, O Kara, U Kezik
Water and environment journal 32 (3), 412-421, 2018
322018
Impact of forest road construction on topsoil erosion and hydro-physical soil properties in a semi-arid mountainous ecosystem in Turkey
S Hacisalihoğlu, S Gümüş, U Kezik, H Karadag
Polish Journal of Environmental Studies 28 (1), 2019
232019
The effects of land use change on soil loss and carbon stock amounts
S Hacısalihoğlu, M Mısır, N Mısır, Z Yücesan, E Oktan, S Gümüş, U Kezik
Fresenius Environmental Bulletin 26 (10), 2017
142017
Effects of canopy on soil erosion and carbon sequestration in a Pedunculate Oak (Quercus robur L. subsp. robur L.) coppice stand during the conversion process into high forest
Z Yücesan, S Hacısalihoğlu, U Kezik, H Karadag
Austrian Journal of Forest Science 136 (1), 2019
112019
Potential of water purification of Macka forest ecosystems in northeastern Turkey
L Altun, U Kezik, Ö Kara, E Babür
Journal of Environmental Protection and Ecology 17 (2), 2016
82016
Solaklı deresinde askıda katı madde düzeyinin zamansal değişimi, 1
N Koralay, Ö Kara, U Kezik
Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu, 10-12, 2014
82014
Land use conversion effects triggered by tea plantation on landslide occurrence and soil loss in Northeastern Anatolia, Turkey
S Hacisalihoğlu, S Gümüş, U Kezik
Fresenius Environmental Bulletin 27 (5), 2018
72018
Kurak ve Yarı-Kurak Bölgelerde Yayılış Gösteren Quercus branthii L
U Kezik, F Kocaçınar
Baltalıklarında Seyreltmenin Su Potansiyeli ve Sürgün Durumu Üzerine Etkisi …, 2014
72014
Kurak ve Çorak Alanların Rehabilitasyonunda Kullanılabilecek C3 ve C4 Bitkilerde Ekofizyolojik Parametreler. III
KFA AA, U Kezik
Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin-Turkey, 20-22, 2010
62010
The potential ecological effects of forest harvesting on forest soil
U Kezik, HH Acar
European Journal of Forest Engineering 2 (2), 89-97, 2016
52016
Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bozuk meşe baltalıklarında seyreltmenin fotosentetik özellikler ile biyokütleye etkileri
U Kezik
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
52011
Ormanlardaki Üretim Faaliyetlerinin Su Kalitesi ve Sucul Ekosisteme Olası Etkileri
N Koralay, U Kezik, Ö Kara
Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, 4-6, 2015
42015
The Damage of Turkey’s new invasive species, Corythucha ciliata (Say, 1832)(Hemiptera: Tingidae) in the Eastern Black Sea Region
U KEZİK, M EROĞLU
42014
Water quality alterations from canopy to soil pathway in forest ecosystems
U Kezik, S Hacisalihoglu
Fresenius Environ. Bulletin 31, 4068-4081, 2022
32022
Effects of Deforestation on Soil Erosion and Carbon Sequestration in the Soil
E Oktan, U Kezik, S Hacisalihoglu, Z Yucesan
Fresenius Environ. Bull 31, 2239-2249, 2022
32022
Eco-Physiological Functioning of Oak Coppices in Southeast Terrestrial Ecosystems in Turkey
U Kezik, F Kocacinar
Ecology and evolutionary biology symposium, 2015
12015
Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Askıda Katı Madde Miktarı Üzerine Etkisi
N KORALAY, Ö KARA, U KEZİK
12015
Modelling Top Soil Erosion Depend on Stand Profile for Anatolian Black Pine (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana) Plantation in a Semi-Arid Ecosystem in Turkey
S Hacısalihoğlu, Z Yücesan, E Oktan, U Kezik, H Karadağ
European Journal of Forest Engineering 4 (2), 33-42, 2018
2018
POTENTIAL OF WATER PURIFICATION OF MACKA FOREST ECOSYSTEMS IN NORTHEASTERN TURKEY (vol 17, pg 557, 2016)
L Altun, U Kezik, O Kara, E Babur
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY 17 (3), 1264-1264, 2016
2016
Effects Of Hydropower Plants On Seasonal Variety Of Some Water Quality Parameters
N Koralay, U Kezik, O Kara
ecology and evolutionary biology symposium, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20