Follow
MUSTAFA BAŞARAN
MUSTAFA BAŞARAN
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Verified email at bozok.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okumaya ilişkin tutumlarının incelenmesi
M Başaran, S Ateş
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (1), 73-92, 2009
2112009
Okuduğunu anlamanın bir göstergesi olarak akıcı okuma
M Başaran
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 13 (4), 2277-2290, 2013
1922013
ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÜZEL KONUŞMA BECERİSİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
M Başaran, İ Erdem
Kastamonu Education Journal 17 (3), 743-754, 2009
1202009
Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirliğine Dayali Öğrenme İle Kavram Öğretimi
B Çaycı, MK Demir, M Başaran, M Demir
Kastamonu Education Journal 15 (2), 619-630, 2007
1082007
Sınıf öğretmeni adaylarının bilgi okuryazarlıklarının değerlendirilmesi
M Başaran
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (3), 163-177, 2005
1082005
Reading fluency as an indicator of reading comprehension.
M Basaran
Educational Sciences: Theory and Practice 13 (4), 2287-2290, 2013
892013
Eğik el yazısı öğretimi
M Başaran, H Karatay
Milli Eğitim Dergisi 168, 48-59, 2005
722005
4. Sinif öğrencilerinin üstbilişsel okuma stratejilerini kullanma durumlari ve bu stratejilerle okuduğunu anlama arasindaki ilişki
M BAŞARAN
Turkish Studies 8 (8), 225-240, 2013
682013
4. sınıf seviyesinde ekrandan ve kâğıttan okumanın okuduğunu anlama, okuma hızı ve metne karşı geliştirilen tutum üzerindeki etkisi
M Başaran
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2), 248-268, 2014
612014
OKUDUĞUNU ANLAMA VE METNE KARŞI GELİŞTİRİLEN TUTUM ÜZERİNDE METNİN BİLGİ VERİCİ VEYA HİKÂYE EDİCİ OLMASININ ETKİSİ
M Başaran, H Ayol
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (1), 11-23, 2009
612009
Türkçe öğretimi el kitabı
A Güzel, H Karatay
Pegem Akademi, 2014
562014
İlköğretim 4. ve 5. sınıflarda öğretmenlerin Türkçe derslerinde öğretim materyalleri kullanma durumları
M Başaran
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2003
422003
İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL OKUMA BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ.
C Akar, M Başaran, M Kara
Electronic Turkish Studies 11 (3), 2016
362016
The effect of STEAM education with tales on problem solving and creativity skills
A Erol, M Erol, M Başaran
European Early Childhood Education Research Journal 31 (2), 243-258, 2023
352023
İlkokuma yazma öğretimi sürecinde öğrencilerin yaptıkları yazım yanlışları
M Başaran
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi 14 (16), 109-114, 2006
352006
Öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin motivasyonlarını etkileyen faktörler
M Başaran, BD ORHUN
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (3), 2013
312013
MEZUN OLDUKLARI BÖLÜMLERİN ÖĞRETMENLERİN DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
İ Erdem, M Başaran
Türklük Bilimi Araştırmaları, 321-339, 2010
282010
Uzaktan eğitimle ilkokuma yazma öğretiminde Web 2.0 araçlarıyla tasarlanan oyunların etkililiği
M Başaran, R Kılınçarslan
Türkiye Eğitim Dergisi 6 (1), 186-199, 2021
232021
Recognizing aesthetics in nature with STEM and STEAM education
M Başaran, M Erol
Research in Science & Technological Education 41 (1), 326-342, 2023
192023
Okuduğunu anlamanın ölçülmesinde paragraftan anlam kurmaya dayalı çoktan seçmeli sorular
M Başaran
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 3 (2), 107-121, 2013
152013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20