Follow
Gönenç Demir
Title
Cited by
Cited by
Year
İşçinin sadakat borcu ve uygulaması
F Demir, G Demir
Kamu-İş Dergisi 11 (1), 1-37, 2009
652009
Corporate Social Responsibility and regulatory initiatives in Turkey: Good implementation examples
G Demir, MN Cagle, AF Dalkılıç
Journal of Accounting and Management Information Systems 15 (2), 372-400, 2016
172016
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Hukuk Açılarından Performans Değerlendirme: İçtihat Kararları Üzerine Bir İçerik Analizi
EB Öztürk, G Demir
http://www.iibfdergi.aku.edu.tr/pdf/16_1/4.pdf, 2014
42014
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE HUKUK AÇILARINDAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME: İÇTİHAT KARARLARI ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ
EB ÖZTÜRK, G DEMİR
17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 135-140, 2009
2*2009
Muhasebe ve Hukuk İlişkisinde Bir Kesişim Noktası: Dürüst Resim İlkesi, Cilt.13, Sayı:1, Mart 2011, Sf. 261-291.
MG Durak, AF Dalkılıç, G Demir
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 13 (1), 261-295, 2011
1*2011
Kollektif Şirkette Ortakların Şirketten Ayrılması
G Demir
Şirketler Hukuku Şerhi 1, 1036-1086, 2023
2023
ULUSLARARASI DEĞERLEME STANDARTLARI: UDS 230 STOKLAR STANDARDININ İNCELENMESİ
Ç Balsarı, AF Dalkılıç, S Sigalı, G Demir
VII. GÜNCEL MUHASEBE KONULARI ÇALIŞTAYI, 2022
2022
Haksız Rekabete İlişkin Bilirkişi Raporları ve Uzman Görüşleri (2018-2021)
G Demir
2022
Covid 19 sürecinin ulaştırma depolama ve haberleşme sektöründeki işletmelerin finansal tabloları üzerine etkisinin değerlendirilmesi
Ç Balsarı, AF Dalkılıç, S Sigalı, G Demir
Covid 19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisine İlişkin …, 2021
2021
YÜKSEK MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA KONKORDATO UYGULAMASINDA BORÇLUNUN DÜRÜSTLÜK KURALINA UYGUN DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
G Demir
MODAVICA2019, 2019
2019
Impact of IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers on Shipping Companies:Reporting and Auditing Issues
S Sigalı, AF Dalkılıç, E Korkmaz, G Demir
Abstract Proceedings of MODAV International Conferences on Accounting, 2017
2017
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gözetimindeki Bağımsız Denetime Tabi Anonim Şirketlerin Denetlenmesine Dair Yönetmelik Taslağının Ticaret Kanununun Denetim Hükümleri ile …
G Demir
Prof. Dr. Fevzi Demir'e Armağan; İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi …, 2016
2016
Eğitim Karşılığında Çalışma Şartı
F DEMİR, G DEMİR
SİCİL 17, 111-123, 2010
2010
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nda Profesyonelleşme ve Vekalet Teorisi
G Kurt, G Demir
Hukuki Perspektifler Dergisi, 60-67, 2006
2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14