Takip et
Nevin özdemir
Nevin özdemir
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
omu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de nükleer santrallerin kurulması ve nükleer enerji kullanımı konusundaki öğretmen adaylarının tutumları
N Özdemir, OE ÇOBANOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (34), 218-232, 2008
132*2008
SOSYO BİLİMSEL ESASLAR ÇERÇEVESİNDE SOSYO BİLİMSEL KONULARI TARTIŞMAK TUTUMLARI NASIL ETKİLER? NÜKLEER SANTRALLER.
N Özdemi̇r
Electronic Turkish Studies 9 (2), 2014
502014
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Bazı Demografik Değişkenlerle İlişkisi/The Learning Styles of Prospective Social Studies Teachers’ and the Relationship …
N Özdemİr, A Kesten
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (1), 361-377, 2012
382012
Sosyal bilgiler öğretim programinin ölçmedeğerlendirme boyutunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi: Samsun ili örneği
A KESTEN, N ÖZDEMİR
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2), 2010
322010
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya alanına ilişkin öz yeterlik inançları (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği)
C Karadeniz, N Özdemir
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22, 23-30, 2006
302006
Sinop ilinde etkili bir doğal afet türü: Heyelan
N ÖZDEMİR
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 67-106, 2005
242005
Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya
M Zaman, İ Güner, İ Bulut, N Özdemir, A Kılıçarslan, T Özdemir, E Atasoy, ...
Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2010
16*2010
An investigation of the relationship between ecological and materialistic values of Turkish teacher candidates
N Özdemir
Review of International Geographical Education Online 10 (4), 596-617, 2020
112020
A comparative study regarding the learning styles of Turkish undergraduate geography students and their western counterparts
N ÖZDEMİR
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 25 (1), 71-88, 2015
112015
ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKİYE'NİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ KONUSUNDAKİ ZİHİN HARİTALARINI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK DENEYSEL BİR ÇALIŞMA.
N Özdemi̇r
Electronic Turkish Studies 9 (5), 2014
112014
The Effect of Teacher Training on the Learning Styles of Prospective Teachers of Social Studies.
N Özdemir, A Kesten, P Iskin
Universal Journal of Educational Research 5 (3), 396-407, 2017
92017
Kolb’ün Öğrenme Döngüsü’nün Coğrafya Derslerinde Uygulanmasıyla İlgili Deneysel Bir Çalışma
N ÖZDEMİR
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2), 81-98, 2015
9*2015
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya öğretiminde öz yeterlik algıları
BC Karadeniz, N Özdemir
On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22, 22-30, 2006
92006
Hazard perception and disaster information of Turkish secondary school students
İ Kara, N Özdemir
Journal of Education in Black Sea Region 6 (1), 62-78, 2020
72020
Sinop ilinde doğal afetlerden etkilenen yerleşmeler
N Özdemir
Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002
72002
Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu ve Türk öğrencilerin zihin haritalarında Afrika Kıtası: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneklemi
N Özdemir
Pegem Atıf İndeksi, 399-430, 2017
42017
Nominal Grup Tekniği: Öğrenciler Çevre ve Eğitim Dersini Neden Seçtiler?
N Özdemir
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26, 11-23, 2008
32008
Sinop ilinde afetlerden etkilenen yerleşmeler
N Özdemir
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
32002
THE SELF-ASSESSMENTS OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES ABOUT OWN MENTAL MAPS REGARDING TURKEY'S GEOMORPHIC FEATURES.
N Ozdemir
International Journal of Academic Research 6 (2), 2014
22014
Orta öğretim öğrencilerinin mekânsal düşünme becerilerinin incelenmesi
H SERİNCİ, N ÖZDEMİR
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 12 (3), 1448-1468, 2022
12022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20