Takip et
Mehmet İsmail Yağcı
Mehmet İsmail Yağcı
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Developing and Validating Measures of Facets of Customer-Based Brand Equity
R Netemeyer
Journal of Business Research, 15, 2004
20962004
HİZMET KALİTESİ-MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLİŞKİSİNİN HASTANE TÜRLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI: DEVLET, ÖZEL VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİ UYGULAMASI
Mİ YAĞCI, T Duman
Doğuş Üniversitesi Dergisi 7 (2), 218-238, 2006
1842006
REKLAMLARIN VE CİNSİYET KİMLİĞİ ROLÜNÜN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Mİ Yağci, N İlarslan
Doğuş Üniversitesi Dergisi 11 (1), 138-155, 2010
1802010
Consumer Evaluation of Low Price Guarantees: The Moderating Role of Reference Price and Store Image
A Biswas
Journal of Consumer Psychology 12 (2), 11, 2002
1762002
Pazarlamaya çağdaş yaklaşım
S Çabuk, Mİ YAĞCI
Akademisyen Kitabevi, 2018
1592018
Effects of Comparative Advertising Format on Consumer Responses: The Moderating Effect of Brand Image and Attribute Relevance
M Yagci
Journal of Business Research, 6, 2009
1172009
Evaluating the effects of country-of-origin and consumer ethnocentrism: A case of a transplant product
MI Yagci
Journal of International Consumer Marketing 13 (3), 63-85, 2001
1132001
Süpermarket müşterilerinin devamlı alışveriş niyetlerini etkileyen faktörler: bir model denemesi
T Duman, Mİ Yağcı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2006
442006
Pazarlama teorileri
Mİ Yağcı, S Çabuk
Baskı, İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri AŞ, 2014
322014
In search of consumer's black box: a bibliometric analysis of neuromarketing research
MI Yağci, S Kuhzady, ZS Balik, L Öztürk
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi= Journal of Consumer and …, 2018
232018
Tüketicilerin online alışverişe karşı tutumlarını ve online alışveriş yapma niyetlerini etkileyen faktörler: Türkiye–Slovenya karşılaştırması
Mİ YAĞCI, ELH Mohamad, Ü Doğrul
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 5 (5), 111-124, 2017
162017
Mersin'de Turizmi Geliştirmek İçin Ne Yapmalı?
T Duman, Mİ YAĞCI
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 15 (1), 9-20, 2004
162004
Hakkaniyet teorisi çerçevesinde tüketicilerin hizmet telafilerini değerlendirme süreci: kavramsal bir inceleme
Mİ YAĞCI, Ü DOĞRUL
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2), 1-22, 2015
152015
Süpermarket Müşterilerinin Satın Alma Sonrası Davranış Eğilimlerinin İncelenmesi: Mersin Örneği
T Duman, M Yağcı, İ Kaya
Pazarlama Dünyası 18 (6), 47-52, 2004
152004
HİZMET BAŞARISIZLIĞI SONRASI HİZMET İYİLEŞTİRME SÜRECİ VE TÜKETİCİLERİN HİZMET ADALETİ ALGISI
Ü Doğrul, Mİ YAĞCI
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 (1), 131-144, 2015
142015
Pazarlamada paradigma kayması ve türetimcilik bakış açısının sunumu
Mİ YAĞCI, GN Koçak, MÖ BUZLU
Doğuş Üniversitesi Dergisi 18 (1), 135-145, 2017
102017
Türk kültüründe demir ve demircilik (VI-XII. yüzyıllar)
M Yağcı
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
82015
GÖSTERİŞÇİ TÜKETİMİN VE MOTİVASYONLARININ YAŞ KUŞAKLARI EKSENİNDE İNCELENMESİ
TORK Cansu, M YAĞCI
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2021
72021
Pazarlamaya Çağdaş Yaklaşımlar
S Çabuk, Mİ Yağcı
Akademisyen Kitabevi Yayın Dağıtım ve Pazarlama Ltd. ġti., Ankara, 2013
62013
Uluslararası pazarlama
Mİ Yağcı, S Kılıç
İstanbul: Lisans Yayınları, 2014
52014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20