Mehmet İsmail Yağcı
Mehmet İsmail Yağcı
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Developing and Validating Measures of Facets of Customer-Based Brand Equity
R Netemeyer
Journal of Business Research, 15, 2004
15352004
Consumer Evaluation of Low Price Guarantees: The Moderating Role of Reference Price and Store Image
A Biswas
Journal of Consumer Psychology 12 (2), 11, 2002
1562002
Hizmet kalitesi-müşteri memnuniyeti ilişkisinin hastane türlerine göre karşılaştırılması: devlet, özel ve üniversite hastaneleri uygulaması
Mİ Yağcı, T Duman
Doğuş Üniversitesi, 2006
972006
Effects of Comparative Advertising Format on Consumer Responses: The Moderating Effect of Brand Image and Attribute Relevance
M Yagci
Journal of Business Research, 6, 2009
952009
Pazarlamaya çağdaş yaklaşım
S Çabuk, Mİ Yağcı
Nobel Kitabevi, 2003
932003
Evaluating the effects of country-of-origin and consumer ethnocentrism: a case of a transplant product
MI Yagci
Journal of International Consumer Marketing 13 (3), 63-85, 2001
932001
Reklamların ve cinsiyet kimliği rolünün tüketicilerin satın alma davranışları üzerindeki etkisi
Mİ YAĞCI, N İlarslan
Doğuş Üniversitesi Dergisi 11 (1), 138-155, 2011
822011
Süpermarket müşterilerinin devamlı alışveriş niyetlerini etkileyen faktörler: bir model denemesi
T Duman, Mİ Yağcı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2006
242006
Pazarlama teorileri
Mİ Yağcı, S Çabuk
Baskı, İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri AŞ, 2014
122014
Süpermarket Müşterilerinin Satın Alma Sonrası Davranış Eğilimlerinin İncelenmesi: Mersin Örneği
T Duman, M Yağcı, İ Kaya
Pazarlama Dünyası 18 (6), 46-51, 2004
112004
In Search of Consumer's Black Box: A Bibliometric Analysis of Neuromarketing Research
MI Yağci, S Kuhzady, ZS Balik, L Öztürk
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi= Journal of Consumer and …, 2018
102018
Mersin'de Turizmi Geliştirmek için Ne Yapmalı?
T DUMAN, Mİ YAĞCI
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 15 (1), 9-20, 2004
92004
Hakkaniyet Teorisi Çerçevesinde Tüketicilerin Hizmet Telafilerini Değerlendirme Süreci: Kavramsal Bir İnceleme
Mİ YAĞCI, Ü DOĞRUL
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2), 1-22, 2015
72015
HİZMET BAŞARISIZLIĞI SONRASI HİZMET İYİLEŞTİRME SÜRECİ VE TÜKETİCİLERİN HİZMET ADALETİ ALGISI
Ü DOĞRUL, Mİ YAĞCI
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 (1), 131-144, 2015
72015
Tüketicilerin Online Alışverişe Karşı Tutumlarını ve Online Alışveriş Yapma Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Türkiye–Slovenya Karşılaştırması
Mİ YAĞCI, ELH Mohamad, Ü Doğrul
Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 5 (5), 111-124, 2017
32017
Mübârizüddîn Ertokuş ve Osmanlı Dönemi Atabey Medresesi Evkafı
A Çakmak, M YAĞCI
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (1), 59-81, 2017
32017
An assessment of low price guarantee signals: A process model of consumer evaluations
A Biswas, C Pullig, MI Yagci, DH Dean
Proceedings of the 2000 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference …, 2015
22015
Seyahat Edenlerin Katıldıkları Tur Süresince Algıladıkları'Parasal Olmayan Bedeller'e ilişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
GN KOÇAK, Mİ YAĞCI, T DUMAN
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 15 (2), 105-112, 2004
22004
An assessment of low price guarantee signals: A process model of consumer evaluations
A Biswas, C Pullig, M Yagci, D Dean
Developments in Marketing Science 23, 351-351, 2000
22000
Türkiye’deki işletme programlarında uluslararası pazarlama dersi: sorunlar ve öneriler
Mİ Yağcı, C Özkan
Doğuş Üniversitesi, 2014
12014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20