Takip et
Mehmet İsmail Yağcı
Mehmet İsmail Yağcı
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Developing and Validating Measures of Facets of Customer-Based Brand Equity
R Netemeyer
Journal of Business Research, 15, 2004
22102004
Reklamlarin Ve Cinsiyet Kimliği Rolünün Tüketicilerin Satin Alma Davranişlari Üzerindeki Etkisi
Mİ Yağcı, N İlarslan
Doğuş Üniversitesi Dergisi 11 (1), 138-155, 2010
2062010
HİZMET KALİTESİ-MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLİŞKİSİNİN HASTANE TÜRLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI: DEVLET, ÖZEL VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİ UYGULAMASI
Mİ Yağcı, T Duman
Doğuş Üniversitesi Dergisi 7 (2), 218-238, 2006
2062006
Pazarlamaya çağdaş yaklaşım
S Çabuk, Mİ YAĞCI
Akademisyen Kitabevi, 2018
1892018
Consumer Evaluation of Low Price Guarantees: The Moderating Role of Reference Price and Store Image
A Biswas
Journal of Consumer Psychology 12 (2), 11, 2002
1822002
Effects of Comparative Advertising Format on Consumer Responses: The Moderating Effect of Brand Image and Attribute Relevance
M Yagci
Journal of Business Research, 6, 2009
1222009
Evaluating the effects of country-of-origin and consumer ethnocentrism: A case of a transplant product
MI Yagci
Journal of International Consumer Marketing 13 (3), 63-85, 2001
1172001
Süpermarket müşterilerinin devamlı alışveriş niyetlerini etkileyen faktörler: bir model denemesi
T Duman, Mİ Yağcı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2006
462006
Pazarlama teorileri
Mİ Yağcı, S Çabuk
Baskı, İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri AŞ, 2014
322014
In search of consumer's black box: a bibliometric analysis of neuromarketing research
MI Yağci, S Kuhzady, ZS Balik, L Öztürk
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi= Journal of Consumer and …, 2018
212018
Tüketicilerin online alışverişe karşı tutumlarını ve online alışveriş yapma niyetlerini etkileyen faktörler: Türkiye–Slovenya karşılaştırması
Mİ Yağcı, M El-hassan, Ü Doğrul
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 5 (5), 111-124, 2017
202017
Mersin'de Turizmi Geliştirmek İçin Ne Yapmalı?
T Duman, Mİ Yağcı
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 15 (1), 9-20, 2004
182004
HİZMET BAŞARISIZLIĞI SONRASI HİZMET İYİLEŞTİRME SÜRECİ VE TÜKETİCİLERİN HİZMET ADALETİ ALGISI
Ü Doğrul, Mİ Yağcı
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 (1), 131-144, 2015
162015
Hakkaniyet teorisi çerçevesinde tüketicilerin hizmet telafilerini değerlendirme süreci: kavramsal bir inceleme
Mİ Yağcı, Ü Doğrul
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2), 1-22, 2015
152015
GÖSTERİŞÇİ TÜKETİMİN VE MOTİVASYONLARININ YAŞ KUŞAKLARI EKSENİNDE İNCELENMESİ
C Tor-kadıoğlu, M Yağcı
Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative …, 2021
142021
Pazarlamada paradigma kayması ve türetimcilik bakış açısının sunumu
Mİ Yağcı, GN Koçak, MÖ Buzlu
Doğuş Üniversitesi Dergisi 18 (1), 135-145, 2017
142017
Süpermarket Müşterilerinin Satın Alma Sonrası Davranış Eğilimlerinin İncelenmesi: Mersin Örneği
T Duman, M Yağcı, İ Kaya
Pazarlama Dünyası 18 (6), 46-51, 2004
142004
Türk kültüründe demir ve demircilik (VI-XII. yüzyıllar)
M Yağcı
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
112015
Stratejik küresel pazarlama
İ Bakırtaş, H Öztürkler, C Ay, B Yüksel, M Marangoz, T Baltacıoğlu, ...
Editörler: Timur N, Özmen A. Ankara: Efil Yayınevi, 2009
102009
Pazarlamaya Çağdaş Yaklaşımlar
S Çabuk, MĠ Yağcı
Akademisyen Kitabevi Yayın Dağıtım ve Pazarlama Ltd. ġti., Ankara, 2013
72013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20