Takip et
Mehmet İsmail Yağcı
Mehmet İsmail Yağcı
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Developing and Validating Measures of Facets of Customer-Based Brand Equity
R Netemeyer
Journal of Business Research, 15, 2004
17942004
Consumer Evaluation of Low Price Guarantees: The Moderating Role of Reference Price and Store Image
A Biswas
Journal of Consumer Psychology 12 (2), 11, 2002
1692002
HİZMET KALİTESİ-MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLİŞKİSİNİN HASTANE TÜRLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI: DEVLET, ÖZEL VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİ UYGULAMASI
Mİ YAĞCI, T Duman
Doğuş Üniversitesi Dergisi 7 (2), 218-238, 2006
1482006
Pazarlamaya çağdaş yaklaşım
S Çabuk, Mİ Yağcı
Nobel Kitabevi, 2003
1422003
REKLAMLARIN VE CİNSİYET KİMLİĞİ ROLÜNÜN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Mİ YAĞCI, N İlarslan
Doğuş Üniversitesi Dergisi 11 (1), 138-155, 2010
1302010
Effects of Comparative Advertising Format on Consumer Responses: The Moderating Effect of Brand Image and Attribute Relevance
M Yagci
Journal of Business Research, 6, 2009
1092009
Evaluating the effects of country-of-origin and consumer ethnocentrism: A case of a transplant product
MI Yagci
Journal of International Consumer Marketing 13 (3), 63-85, 2001
1022001
Süpermarket müşterilerinin devamlı alışveriş niyetlerini etkileyen faktörler: bir model denemesi
T Duman, Mİ Yağcı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2006
382006
Pazarlama teorileri
Mİ Yağcı, S Çabuk
Baskı, İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri AŞ, 2014
232014
In search of consumer's black box: a bibliometric analysis of neuromarketing research
MI Yağci, S Kuhzady, ZS Balik, L Öztürk
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi= Journal of Consumer and …, 2018
162018
Mersin'de Turizmi Geliştirmek için Ne Yapmalı?
T Duman, Mİ YAĞCI
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 15 (1), 9-20, 2004
142004
Hakkaniyet teorisi çerçevesinde tüketicilerin hizmet telafilerini değerlendirme süreci: kavramsal bir inceleme
Mİ YAĞCI, Ü DOĞRUL
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2), 1-22, 2015
132015
Süpermarket Müşterilerinin Satın Alma Sonrası Davranış Eğilimlerinin İncelenmesi: Mersin Örneği
T Duman, M Yağcı, İ Kaya
Pazarlama Dünyası 18 (6), 47-52, 2004
132004
HİZMET BAŞARISIZLIĞI SONRASI HİZMET İYİLEŞTİRME SÜRECİ VE TÜKETİCİLERİN HİZMET ADALETİ ALGISI
Ü DOĞRUL, Mİ YAĞCI
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 (1), 131-144, 2015
122015
Tüketicilerin online alışverişe karşı tutumlarını ve online alışveriş yapma niyetlerini etkileyen faktörler: Türkiye–Slovenya karşılaştırması
Mİ YAĞCI, ELH Mohamad, Ü Doğrul
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 5 (5), 111-124, 2017
112017
Pazarlamada paradigma kayması ve türetimcilik bakış açısının sunumu
Mİ YAĞCI, GN Koçak, MÖ Buzlu
Doğuş Üniversitesi Dergisi 18 (1), 135-145, 2017
82017
Hemşirelik öğrencilerinin yenilikçilik özellikleri ve etkileyen faktörler
Ö EROL, L YACAN, R HAYTA, İ ŞAHİN, M Yağcı
Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 15 (3), 142-146, 2018
52018
Türk kültüründe demir ve demircilik (VI-XII. yüzyıllar)
M Yağci
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
52015
Pazarlamaya Çağdaş Yaklaşım (2. Baskı)
S Çabuk, Mİ Yağcı
Adana: Nobel, 2007
52007
Mübârizüddîn Ertokuş ve Osmanlı Dönemi Atabey Medresesi Evkafı
A Çakmak, M YAĞCI
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (1), 59-81, 2017
32017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20