Mehmet İsmail Yağcı
Mehmet İsmail Yağcı
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Developing and Validating Measures of Facets of Customer-Based Brand Equity
R Netemeyer
Journal of Business Research, 15, 2004
12612004
Consumer Evaluation of Low Price Guarantees: The Moderating Role of Reference Price and Store Image
A Biswas
Journal of Consumer Psychology 12 (2), 11, 2002
1392002
Evaluating the effects of country-of-origin and consumer ethnocentrism: a case of a transplant product
MI Yagci
Journal of International Consumer Marketing 13 (3), 63-85, 2001
822001
Effects of Comparative Advertising Format on Consumer Responses: The Moderating Effect of Brand Image and Attribute Relevance
M Yagci
Journal of Business Research, 6, 2009
792009
Hizmet kalitesi-müşteri memnuniyeti ilişkisinin hastane türlerine göre karşılaştırılması: devlet, özel ve üniversite hastaneleri uygulaması
Mİ Yağcı, T Duman
Doğuş Üniversitesi, 2006
752006
Pazarlamaya çağdaş yaklaşım
S Çabuk, Mİ Yağcı
Nobel Kitabevi, 2003
722003
Reklamların ve cinsiyet kimliği rolünün tüketicilerin satın alma davranışları üzerindeki etkisi
Mİ YAĞCI, N İlarslan
Doğuş Üniversitesi Dergisi 11 (1), 138-155, 2011
562011
Muhasebe meslek mensuplarının mesleki tükenmişlik düzeyleri ile işe bağlılık arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma: Ankara ili örneği
V Öztürk, SÇ Koçyiğit, EÇ Bal
Doğuş Üniversitesi, 2011
392011
Süpermarket müsterilerinin devamli alisveris niyetlerini etkileyen faktörler: bir model denemesi
T Duman, MI Yagci
METU Studies in Development 33 (1), 87, 2006
182006
Süpermarket Müşterilerinin Satın Alma Sonrası Davranış Eğilimlerinin İncelenmesi: Mersin Örneği
T Duman, M Yağcı, İ Kaya
Pazarlama Dünyası 18 (6), 46-51, 2004
112004
Pazarlama Teorileri, 1
Mİ Yağcı, S Çabuk
Baskı, İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri AŞ, 2014
62014
Mersin’de Turizmi Geliştirmek İçin Ne Yapmalı
T Duman, MG Yağcı
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 15 (1), 9-20, 2004
52004
In Search of Consumer's Black Box: A Bibliometric Analysis of Neuromarketing Research
MI Yağci, S Kuhzady, ZS Balik, L Öztürk
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi= Journal of Consumer and …, 2018
42018
Tüketicilerin Online Alışverişe Karşı Tutumlarını ve Online Alışveriş Yapma Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Türkiye–Slovenya Karşılaştırması
Mİ YAĞCI, ELH Mohamad, Ü Doğrul
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 5 (5), 2017
22017
HİZMET BAŞARISIZLIĞI SONRASI HİZMET İYİLEŞTİRME SÜRECİ VE TÜKETİCİLERİN HİZMET ADALETİ ALGISI
Ü DOĞRUL, Mİ YAĞCI
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 (1), 131-144, 2015
22015
An assessment of low price guarantee signals: A process model of consumer evaluations
A Biswas, C Pullig, M Yagci, D Dean
Developments in Marketing Science 23, 351-351, 2000
22000
Hakkaniyet Teorisi Çerçevesinde Tüketicilerin Hizmet Telafilerini Değerlendirme Süreci: Kavramsal Bir İnceleme
Mİ YAĞCI, Ü DOĞRUL
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2), 1-22, 2015
12015
An Assessment of Low Price Guarantee Signals: A Process Model of Consumer Evaluations
A Biswas, C Pullig, MI Yagci, DH Dean
Proceedings of the 2000 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference …, 2015
12015
Türkiye’deki işletme programlarında uluslararası pazarlama dersi: sorunlar ve öneriler
Mİ Yağcı, C Özkan
Doğuş Üniversitesi, 2014
2014
The Impact Of Perceived Price Fairness And Consumer Ethnocentrism On Conumers’ Purchase Intentions: An Exploratory Assessment
Mİ YAĞCI
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (3), 131-147, 2010
2010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20