Ayça Çebi
Ayça Çebi
Trabzon Üniversitesi
trabzon.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Perceptions of students who take synchronous courses through video conferencing about distance education.
H Karal, A Cebi, YE Turgut
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 10 (4), 276-293, 2011
942011
E-öğrenme Ortamlarına Yönelik “Sosyal Bulunuşluk Ölçeği” Geliştirme Çalışması
EK ÇAKMAK, A ÇEBİ, A Kan
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 14 (2), 755-768, 2014
452014
A Content Analysis of Educational Technology Research in 2011
E Kiliç-Çakmak, A Çebi, P Mihçi, MS Günbatar, M Akçayir
Procedia-Social and Behavioral Sciences 106, 74-83, 2013
322013
How can the digital competences of pre-service teachers be developed? Examining a case study through the lens of DigComp and DigCompEdu
İ Reisoğlu, A Çebi
Computers & Education 156, 103940, 2020
302020
An Application of Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) for Evaluating Students' Project.
A Çebi, H Karal
Educational Research and Reviews 12 (3), 120-132, 2017
282017
Developing a “Social Presence Scale” for E-learning Environments
EK ÇAKMAK, A ÇEBİ, A KANc
Educational Sciences: Theory & Practice 14 (2), 764-768, 2014
262014
Application of graph theory in an intelligent tutoring system for solving mathematical word problems
V NABİYEV, Ü Çakiroğlu, H Karal, AK ERÜMİT, Ç Ayça
EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education 12 (4), 687-701, 2016
182016
Student opinions about the period of measurement and evaluation in distance education: the difficulties
H Karal, A Çebi, M Pekşen
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 1597-1601, 2010
142010
Views on Modular Assessment and Evaluation Process in Distance Education
H Karal, A Cebi
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 2073-2077, 2012
132012
The web based simulation proposal to 8 th grade primary school students’ difficulties in problem solving
H Karal, A Çebi, M Pekşen
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 4540-4545, 2010
132010
Türkiye’deki Uyarlanabilir Eğitsel Hiper Ortam Çalışmalarına Yönelik İçerik Analizi
T Güyer, A Çebi
EĞİTİM VE BİLİM 40 (178), 2015
122015
Digital Competence: A Study from the Perspective of Pre-service Teachers in Turkey
A Çebi, İ Reisoğlu
Journal of New Approaches in Educational Research (NAER Journal) 9 (2), 294-308, 2020
102020
Öğretmenlerin teknoloji entegrasyonlarına yönelik temel göstergeler: Bir ölçek geliştirme çalışması
Ü ÇAKIROĞLU, S GÖKOĞLU, Ç Ayça
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (3), 2015
102015
BÖTE nedir Nasıl tanımlanır Okul müzesiyle başlayan serüvenden insan performans teknolojilerine uzanan yolculuk
H ÇAKIR, A ÇEBİ, S ÖZCAN
10*2013
BÖTE Nedir? Nasıl Tanımlanır? Okul Müzesiyle Başlayan Serüvenden İnsan Performans Teknolojilerine Uzanan Yolculuk
H Çakır, A Çebi, S Özcan
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 3 (2), 102–111, 2013
10*2013
Uzaktan Eğitimde Öğretim Yönetim Sistemi ve Senkron Eğitim Platformu Tasarim Süreci: KTÜ Örneği
A Baki, H Karal, A Çebi, L ŞILBIR, M Pekşen
Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi 1 (1), 2011
102011
Sözel Problemlerin Anlamlandırılması ve Çözümünde Web Tabanlı Eğitsel Simülasyonların Etkisi [Interpretation of Word Problems and The Effect of Web Based Educational …
H Karal, A Çebi, M PEKŞEN, YE Turgut, UE Merkezi
University of Gaziantep Journal of Social Sciences 9 (1), 147-162, 2010
102010
Views of the instructors through dynamic education content design in web environment
Ü Çakiroğlu, A Çebi, Ç Bezir, Y Akkan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1012-1016, 2009
102009
An artificial intelligence-based distance education system: Artimat
V Nabiyev, H Karal, S Arslan, AK ERUMIT, C Ayça
Turkish Online Journal of Distance Education 14 (2), 81-98, 2013
82013
Students' Interaction Patterns in Different Online Learning Activities and Their Relationship with Motivation, Self-Regulated Learning Strategy and Learning Performance.
A Çebi, T Güyer
Education and Information Technologies 25 (5), 3975-3993, 2020
72020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20