Follow
Sultan Burcu Demir
Sultan Burcu Demir
Hacettepe Üniversitesi Heykel Bölümü
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Buluntu Nesnede İşlevsel Kodların Değişimi ve Yorumlanması
SB Demir
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
22012
Bir Bilgi Nesnesi Olarak Sanat Pratiğinin Kültürel Okumaları
SB Demir Koyuncu
Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–2