Follow
Habip Ünyılmaz
Habip Ünyılmaz
Dr, Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
AVRUPA UYGARLIK EŞİĞİNDE BÂBIÂLİ: 1856 PARİS ANDLAŞMASI TEMELİNDE ULUSLARARASI HUKUK VE OSMANLI İMPARATORLUĞU İLİŞKİSİNE AVRUPALILARIN GÖZÜYLE BİR BAKIŞ
H Ünyılmaz
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10 (2), 418-437, 2019
52019
Uluslararası Hukukta Uyuşmazlıkların Diplomatik Yollarla Çözümü
H Ünyılmaz
32017
Uluslararası Hukukun Kuvvet Kullanılmaksızın Cebrîliği
H Ünyılmaz
PQDT-Global, 2022
22022
Kabahatler Hukukunda Kanunîlik İlkesi
H Ünyılmaz
Kabahatler Hukuku Yazıları - I, 73-100, 2017
22017
Uluslararası Hukuk Komisyonunun Değişimi: İşlevsel ve Yapısal Denge Arayışı
H Ünyılmaz
Public and Private International Law Bulletin 43 (1), 409-446, 2023
2023
Müşterek (Çok Taraflı) Karşı Önlemler: Uluslararası Hukuk İçin Bir Reçete?
H Ünyılmaz
Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Günleri, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6