Takip et
Selcuk Albut
Selcuk Albut
nku.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Tekirdağ koşullarında mısırın su tüketimi
AH ORTA, A İSTANBULLUOĞLU, S ALBUT
Journal of Agricultural Sciences 3 (02), 38-43, 1997
151997
Irrigation performance assessment in Turkey: Thrace region case study
M Sener, S Albut
Bulgarian Journal of Agricultural Science 17 (4), 521-530, 2011
122011
Remote Sensing Determination of Variation in Adjacent Agricultural Fields in the Ergene River
S Albut, MC Bağdatlı, Ö Dumanlı
Journal of Scientific and Engineering Research 5 (1), 113-122, 2018
112018
Land use/land cover change modelling of Ergene River Basin in western Turkey using CORINE land use/land cover data
F Konukçu, S Albut, B Altürk
Agronomy Research 15 (2), 435-443, 2017
102017
Tekirdağ İlindeki Bağ Alanlarının Mekansal Dağılımının Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Belirlenmesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13
E Sertel, M Sağlam, E Özelkan, I Yay, A Gündüz, H Demirel, DZ Şeker, ...
Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18, 22, 2011
82011
Meriç-Ergene Sularının İpsala Çeltik alanlarındaki toprak kirliliği ve besin zinciri üzerine etkileri
L Delibaş, AN Yüksel, S Albut, A İstanbulluoğlu, F Konukcu, İ Kocaman
TÜBAP–715 Proje Sonuç Raporu, Tekirdağ, 2010
82010
Küresel su krizi: Bugünü, geleceği ve önlenebilme imkânları
FA Konukcu, İK İstanbulluoğlu, S Albut, E Gezer
Küresel Su Krizinin Boyutları, Türkiye ve Dünya Perspektifi, Sulama Sektörü …, 2007
72007
Determination of land distribution and spectral characteristics of the wineyard crop grown in Tekirdağ region by using digital satellite data
S Albut, M Sağlam
Agro-environ, 2004
72004
Effect of irrigation with Maritza and Ergene rivers water on soil contamination and heavy metal accumulation in rice crop
I Kocaman, F Konukçu, A Istanbulluoglu, S Albut
Bulgarian Journal of Agricultural Science 21 (1), 71-77, 2015
62015
Tekirdağ İli Bağ Alanlarının Mekânsal Dağılımının Topografik Parametreler ile Olan İlişkisinin CBS Kullanarak Belirlenmesi
E SERTEL, E ÖZELKAN, M SAĞLAM, A GÜNDÜZ, DZ ŞEKER, S ALBUT, ...
Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, 92-96, 2011
62011
Probable water crisis in Thrace and Istanbul in the near future and a sustainable strategy to overcome it
S Albut, A Istanbulluoglu, F Konukcu, I Kocaman
Water international 32 (4), 590-603, 2007
62007
Edirne ve Kırklareli illerinde 1985-1998 yılları arasında toprakların pH değerleri ile potasyum, fosfor ve organik madde düzeylerindeki değişime ilişkin eğilimin tesbiti …
MT Sağlam, HH Tok, A Adiloğlu, S Albut, K Bellitürk, N Öner, G Kaya
Trakya Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu, S, 266-278, 2001
62001
Uzaktan algılama teknolojileri kullanılarak üzüm çeşitliliğinin belirlenmesi ve bağ alanlarının mekansal dağılımının tespiti
E SERTEL, M SAĞLAM, Y BOZ, H DEMİREL, S ALBUT, Ş KAYA, ...
52012
İpsala–Altınyazı-Karasaz Sulama Şebekesinde Su Dağıtım ve Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi
S Albut, Y Güngör
Yayınlanmış Doktora Tezi Özeti). Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat …, 1996
51996
Estimation of slope length (L) and slope steepness factor (S) of RUSLE equation by QGIS
S Albut
Int. J. Res. Eng. Sci 8, 43-48, 2020
42020
Grain storage management
CB Sisman, S Albut
Proceedings of 3rd Annual International Symposium on Agriculture Research, 15-18, 2010
42010
Determination of R Factor in Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) With Open Sources Geographical Information System (GIS) Software
S Albut
Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST) ISSN …, 2020
32020
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Entegrasyonu İle Çorlu Deresi Havza Alanı Sayısal Yükseklik Modelinin (SYM) Oluşturulması.
DG Candan, S Albut, MC Bağdatlı
Journal of Tekirdag Agricultural Faculty 12 (1), 2015
32015
Namık Kemal Üniversitesi kampüs alanının üç (3D) boyutlu modellemesi.
C Arslan
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
32014
Tekirdağ İlinde bağ alanlarının değişiminin yıllar bazında incelenmesi ve Tekirdağ-Şarköy İlçesinde topoğrafik açıdan uygun yeni bağ alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS …
S Albut, T Uysal
TÜBİTAK Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu, Proje, 2009
32009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20