Follow
Yasin Altın
Yasin Altın
Cumhuriyet Üniversitesinde Araştırma Görevlisi
Verified email at cumhuriyet.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Spor yapan ve yapmayan ergenlerin yalnızlık düzeylerinin ve algılanan ebeveyn tutumlarının akademik başarıya etkisi
Y Altın
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019
12019
Uzaktan Eğitimde Beden Eğitimi Dersinde Yaşanan Problemlere Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
Y Altın
Beden Eğitimi ve Sporda Güncel Araştırmalar, 171-182, 2022
2022
The investigation of attitudes towards physical activity and their levels of life satisfaction of high school students
Y Altın, İ İlter, M Gül
International Journal of Progressive Education 17 (1), 16-34, 2021
2021
Gençlerde 12 haftalık hafif-orta şiddetli aerobik egzersizin engelleyici bilişsel kontrol üzerindeki kronik etkisi
Y Altın
5. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi, 38-39, 2020
2020
Covid 19 pandemi sürecinde bireylerin nomofobi ve kaygı durumları üzerinde fiziksel aktivitenin rolü
S Altın, Y Altın
18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 486-487, 2020
2020
Sporda ahlâki yönelim üzerinde kişilik özelliklerinin rolü
Y Altın, S Altın
18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 443, 2020
2020
Spor yapan ve yapmayan ergenlerin yalnızlık düzeylerinin ve algılanan ebeveyn tutumlarının akademik başarıya etkisi
Y Altın, M Kangalgil
17. Spor Bilimleri Kongresi, 317-318, 2019
2019
The Investigation of Loneliness Levels of Wrestlers in Athletes’ Education Centers
Y Altın, M Çiğdem, T Akgül, İ Deniz, R Yıldız
International Scientific and Professional Conference on Wrestling 40, 243, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8