Takip et
Şule Kavak
Şule Kavak
selcuk.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
STEM eğitimine dayalı etkinliklerin okul öncesi çocukların temel bilimsel süreç becerilerine etkisi
Ş Kavak
Yayımlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana, 2020
282020
Bilingualism in Early Childhood: Code Switching.
S Kavak, ED Gul
Psycho-Educational Research Reviews 9 (3), 70-83, 2020
92020
Erken çocukluk eğitiminde eğitici materyal geliştirmenin önemi
Ş Kavak, H Coşkun
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 2 (2), 11-23, 2017
92017
Effects of classroom management profiles of pre-school teachers on social skills and problem behaviors of children
Ş Metin, Y Aydoğan, Ş Kavak, Z Mercan
Journal of Current Researches on Social Sciences 7 (1), 517-534, 2017
82017
Türkiye ve Almanya'daki okul öncesi eğitim programlarının karşılaştırılması
Ş Kavak
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015
82015
Geçmişten günümüze oyuncak ve oyuncakların çocuğun gelişimine etkileri
Ş METİN, Z MERCAN, Ş KAVAK
Journal of Current Researches on Social Sciences 8 (1), 1-18, 2018
6*2018
The Evolution and Global Significance of STEM Education in The 21st Century
Ş KAVAK
The Journal of International Scientific Researches 8 (3), 410-415, 2023
42023
Digital game-based learning model as an educational approach
Ş Kavak
Prizren Social Science Journal 6 (2), 62-70, 2022
42022
Okul Öncesi Çocukları İçin Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği Geliştirme Çalışması
Ş Kavak, ED Gül
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2), 1071-1099, 2021
4*2021
The investigation of the relationship between social skills and problem solving skills of students in primary education department
Y AYDOĞAN, Ş METİN, Ş BÜYÜKÖZTÜRK, Z MERCAN, Ş KAVAK
Journal of Current Researches on Educational Studies 7 (1), 161-172, 2017
22017
Examination of Preschool Teachers' Environmental Attitudes in Terms of Different Variables
Ş Kavak, ED Gül
Bartın University Journal of Faculty of Education 12 (4), 813-819, 2023
2023
The impact of the creative leadership qualities of preschool teachers on children’s motivation
Ş Kavak, Mİ Akyürek
Early Child Development and Care 193 (9-10), 1188-1198, 2023
2023
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Meslek Yaşamlarında Karşılaştıkları Etik Sorunlar ve Çözmeye Yönelik Stratejileri
Ş Kavak
Tarih Okulu 16 (66), 3162-3175, 2023
2023
Primary and Preschool Teacher Candidates' Views on Museum Education
Ş KAVAK
International Online Journal of Education and Teaching (IOJET) 10 (4), 2596-2609, 2023
2023
Spor Bilimlerinde Özel Eğitim ve Kaynaştırma
GİED GÜL
2021
Erken STEM Eğitimi ve Uygulamaları Kerem'in STEM Maceraları
Ş Kavak, ED Gül
Vize Yayıncılık, 2020
2020
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Dil Öğretimi
Ş Kavak
Öğretimin Planlanması/Unterrichtsplanung/Planning of Instruction, https …, 2016
2016
Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Materyal Geliştirmenin Önemi1 The Importance of Educational Material Development in Early Childhood Education
Ş KAVAK, H COŞKUN
OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI
ÖÜG HOŞ, ED GÜL
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–19