Follow
Ayse Sibel Turkum
Ayse Sibel Turkum
Professor of Counseling Psychology
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Çağdaş toplumda çevre sorunları ve çevre bilinci
AS Türküm
Çağdaş Yaşam Çağdaş İnsan. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi …, 1998
2031998
Stresle başa çıkma ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları
AS Türküm
1702002
Who seeks help? Examining the differences in attitude of Turkish university students toward seeking psychological help by gender, gender roles, and help-seeking experiences
AS Türküm
The Journal of Men’s Studies 13 (3), 389-401, 2005
1332005
Stresle başaçıkma ve iyimserlik
S Türküm
TC Anadolu Üniversitesi, 1999
1251999
Akılcı olmayan inanç ölçeğinin geliştirilmesi ve kısaltma çalışmaları
AS Türküm
1212003
Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi'nin hedef kitlesinin psikolojik ihtiyaçlarına ilişkin ön çalışma
AS Türküm, A Kızıltaş, A Sarıyer
892004
Developing a scale of attitudes toward seeking psychological help: Validity and reliability analyses
AS Türküm
International Journal for the Advancement of Counselling 26, 321-329, 2004
752004
Social supports preferred by the teachers when facing school violence
AS Türküm
Children and Youth Services Review 33 (5), 644-650, 2011
672011
Do optimism, social network richness, and submissive behaviors predict well-being? Study with a Turkish sample
AS Türküm
Social Behavior and Personality: an international journal 33 (6), 619-628, 2005
542005
The effects of psychoeducational intervention on the adjustment, coping self-efficacy and psychological distress levels of international students in Turkey
AS Elemo, AS Türküm
International Journal of Intercultural Relations 70, 7-18, 2019
392019
Okullarda akılcı-duygusal davranış terapisine dayalı uygulamalar kavramlar, teknikler ve örnek etkinlikler
A Çivitçi, AS Türküm, B Duy, Z Hamamcı
Ankara: Pegem Yayıncılık, 2009
382009
Akılcı olmayan inanç ölçeğinin lise öğrencilerine uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları
AS Türküm, A Balkaya, E Karaca
382005
Adaptation and validation of Turkey version of multidimensional attitudes toward persons with disabilities
İ Yelpaze, AS Türküm
OPUS International Journal of Society Researches 8 (14), 167-187, 2018
312018
Üniversite öğrencilerinin aile işlevleri algılarının incelenmesi
AS Türküm, A Kızıltaş, N Bıyık, B Yeminici
302005
Çağdaş yaşamda kişilik ve kişilerarası ilişkiler
S Türküm
AÖF Yayınları, 2004
302004
Üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım almaya ilişkin tutumları ve kendini açma eğilimleri
AS Türküm
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2), 205-220, 2000
302000
İyimserlik ve stresle başa çıkma
AS Türküm
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları 77, 1999
301999
Are fatalism and optimism an obstacle to developing self-protecting behaviors? Study with a Turkish sample
AS Türküm
Social Behavior and Personality: an international journal 34 (1), 51-58, 2006
292006
Psikolojik yardım sürecinde terapötik bir hedef olarak içgörü
R Akdoğan, AS Türküm
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 6 (4), 375-388, 2014
26*2014
Üniversite gençliğine yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri
AS Türküm
Gelişen psikolojik danışma ve rehberlik: Meslekleşme sürecindeki ilerlemeler …, 2007
232007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20