Follow
Mehmet Yilmaz
Mehmet Yilmaz
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Çevre bilimi
K Yıldız, Ş Sipahioǧlu, M Yılmaz
Gündüz Eǧitim ve Yayıncılık, 2000
1672000
Çevre bilimi ve eğitimi
K Yıldız, Ş Sipahioğlu, M Yılmaz
Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2005
1162005
Acute toxicity of alpha-cypermethrin to guppy (Poecilia reticulata, Pallas, 1859)
M Yılmaz, A Gül, K Erbaşlı
Chemosphere 56 (4), 381-385, 2004
1062004
Investigation of acute toxicity and the effect of 2, 4-D (2, 4-dichlorophenoxyacetic acid) herbicide on the behavior of the common carp (Cyprinus carpio L., 1758; Pisces …
R Sarikaya, M Yılmaz
Chemosphere 52 (1), 195-201, 2003
1002003
Investigation of acute toxicity and the effect of cadmium chloride (CdCl2· H2O) metal salt on behavior of the guppy (Poecilia reticulata)
M Yılmaz, A Gül, E Karaköse
Chemosphere 56 (4), 375-380, 2004
852004
Concentrations of metals in water, sediment and tissues of Cyprinus carpio L., 1758 from Mogan Lake (Turkey)
S Benzer, H Arslan, N Uzel, A Gul, M Yilmaz
Iranian Journal of Fisheries Sciences 12 (1), 45-55, 2013
662013
Fen bilimleri öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumları ve çevre kirliliğine yönelik metaforik algıları
A Selçuk, M YILMAZ
Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (3), 1147-1164, 2017
602017
Biyoloji eğitimi tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin biyoloji öğretimi öz-yeterlik inanç düzeyleri
M YILMAZ, AGO ÇİMEN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (1), 20-29, 2008
572008
Fen bilimleri öğretmenlerinin stem yaklaşimina yönelik farkindaliklari
F KARAKAYA, Ü Ayçin, O ÇİMEN, M YILMAZ
Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 5 (1), 124-138, 2018
562018
İlköğretim öğrencilerinin geri dönüşümle ilgili bilgileri ve geri dönüşüm davranışları
O Çimen, M YILMAZ
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (1), 63-74, 2012
562012
Ortaokul öğrencilerinin fen-teknoloji-mühendislik-matematik (FeTeMM) mesleklerine olan ilgileri
F Karakaya, SS Avgın, M Yılmaz
Aksaray Üniversitesi, 2018
532018
Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre bilgi düzeylerinin belirlenmesi ve bazı değişkenlere göre incelenmesi
S TİMUR, M YILMAZ
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (1), 303-320, 2011
502011
Dönüşümsel öğrenme kuramına dayalı çevre eğitiminin biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik algılarına etkisi
O ÇİMEN, M YILMAZ
Bartın University Journal of Faculty of Education 3 (1), 339-359, 2014
472014
Investigation of acute toxicity of cadmium chloride (CdCl2· H2O) metal salt and behavioral changes it causes on water frog (Rana ridibunda Pallas, 1771)
M Selvi, A Gül, M Yılmaz
Chemosphere 52 (1), 259-263, 2003
392003
Çevre davranış ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması
S Timur, M YILMAZ
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2), 317-333, 2013
342013
Teachers’ views towards the effects of Covid-19 pandemic in the education process in Turkey
F Karakaya, M Adigüzel, G Üçüncü, O Çimen, M Yilmaz
Participatory Educational Research 8 (2), 17-30, 2021
312021
Investigation of the views of biology teachers on distance education during the COVID-19 pandemic
F Karakaya, A Selçuk, O Cimen, M Yilmaz
Journal of Education in Science Environment and Health 6 (4), 246-258, 2020
312020
MEB ortaöğretim 10. sınıf biyoloji ders kitabının bilimsel içerik bakımından incelenmesi
E Gündüz, M YILMAZ, O Çimen
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2), 2016
312016
The effect of constructivist learning approach and active learning on environmental education: A meta-analysis study
A Selçuk, M Yilmaz
International Electronic Journal of Environmental Education 10 (1), 44-84, 2020
282020
Fırat Nehri Tohma Suyu’nda yaşayan Capoeta trutta (Heckel, 1843)’nın büyüme özellikleri
A Gül, M Yılmaz, K Solak
Turkish Journal of Zoology 20, 177-185, 1996
251996
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20