Follow
Pınar Çavaş
Title
Cited by
Cited by
Year
A Study on Science Teachers' Attitudes Toward Information and Communications Technologies in Education.
B Cavas, P Cavas, B Karaoglan, T Kisla
Online Submission 8 (2), 2009
3822009
The effect of the teaching practice on pre-service elementary teachers’ science teaching efficacy and classroom management beliefs
H Yılmaz, PH Çavaş
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 4 (1), 45-54, 2008
1872008
Factors affecting the motivation of Turkish primary students for science learning.
P Cavas
Science education international 22 (1), 31-42, 2011
1772011
Fen öğrenimine yönelik motivasyon ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması
H YILMAZ, PH Çavaş
İlköğretim online 6 (3), 430-440, 2007
1552007
Reliability and validity study of the Students’ Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire
H Yılmaz, PH Çavaş
Elementary education online 6 (3), 2007
1362007
Egitimde sanal gerceklik
B ÇAVAS, PH ÇAVAS, BT CAN
TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology 3 (4), 2004
1202004
4-E öğrenme döngüsü yönteminin öğrencilerin elektrik konusunu anlamalarına olan etkisi
H Yılmaz, PH Çavaş
Journal of Turkish Science Education 3 (1), 2-18, 2006
992006
İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ANALOJİLERİN KULLANIMI:“ÖRNEK UYGULAMALAR”
T Kesercioğlu, H YILMAZ, PH ÇAVAŞ, B Çavaş
Ege Eğitim Dergisi 5 (1), 2004
752004
Turkish Students' Views on Environmental Challenges with respect to Gender: An Analysis of ROSE Data.
B Cavas, P Cavas, C Tekkaya, J Cakiroglu, T Kesercioglu
Science Education International 20, 69-78, 2009
622009
AN INVESTIGATION OF ELEMENTARY STUDENTS'SCIENTIFIC LITERACY LEVELS.
Y Özdem, P Çavas, B Çavas, J Çakıroglu, H Ertepınar
Journal of Baltic Science Education 9 (1), 2010
552010
Turkish pre-service elementary science teachers' scientific literacy level and attitudes toward science.
PH Cavas, Y Ozdem, B Cavas, J Cakiroglu, H Ertepinar
Science Education International 24 (4), 383-401, 2013
492013
Evaluation of pre-service teachers’ images of science teaching in Turkey
H Yilmaz, H Turkmen, JE Pedersen, P Huyuguzel Cavas
442007
Turkish Students' Career Choices in Engineering: Experiences from Turkey.
B Cavas, J Cakiroglu, P Cavas, H Ertepinar
Science Education International 22 (4), 274-281, 2011
312011
Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji okuryazarlıkları ile öğretim yeterliklerinin belirlenmesi
P Huyugüzel Çavaş
DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2009
272009
Research trends in science education from the perspective of Journal of Baltic Science Education: A content analysis from 2002 to 2011
B Cavas, P Cavas, Y Ozdem, M Rannikmae, H Ertepinar
Journal of Baltic Science Education 11 (1), 94, 2012
242012
Türkiye’de STEM eğitimi üzerine yapılan araştırmaların durumu üzerine bir çalışma
P ÇAVAŞ, A Aslıhan, G GÜRCAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (1), 823-854, 2020
232020
The effect of the 4-E Learning Cycle method on students' understanding of electricity
H YILMAZ, PH ÇAVAS
Journal of Turkish Science Education 3 (1), 2, 2006
232006
Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji öğretim yeterliklerinin belirlenmesi
PH ÇAVAŞ, T KESERCİOĞLU
Ege eğitim dergisi 9 (1), 75-94, 2008
222008
Sınıf öğretmeni adaylarının özyeterlik inançlarının değerlendirilmesi
TE ÖZAYDIN, P ÇAVAŞ, BA CANSEVER
Ege Eğitim Dergisi 18 (1), 1-30, 2017
162017
Fen eğitiminde duyuşsal özellikler: Tutum ve motivasyon
P Huyugüzel Çavaş, B Çavaş
Fen bilimleri öğretimi, 2014
132014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20