Follow
Burcu Öksüz
Title
Cited by
Cited by
Year
İtibar sürecinde kilit rol: Kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi
MGAGB Öksüz, M Gümüş, B Öksüz
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 4 (14), 2129-2150, 2009
1382009
Kurumsal itibar riski yönetimi: Halkla ilişkilerin rolü
E Uzunoğlu, B Öksüz
Selçuk İletişim 5 (3), 111-123, 2008
1362008
A fact or an illusion: Effective social media usage of female entrepreneurs
M Genc, B Öksüz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 195, 293-300, 2015
1132015
Çalişanlarin Kurumsal İtibar Sürecine Katilimlarinda İçsel İletişimin Rolü
MGB Öksüz
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 4 (16), 2637-2660, 2009
1032009
Turizm işletmelerinde kurumsal itibar yönetimi
M Gümüş, B Öksüz
Nobel, 2009
962009
İŞVEREN MARKASI YÖNETİMİ SÜRECİNDE İLETİŞİMİN ÖNEMİ Burcu Öksüz
B Öksüz
Selçuk İletişim 7 (2), 14-31, 2012
662012
E-işe alım sürecinde kurumsal web sitelerinin kullanımı ve konu üzerine bir araştırma
B Öksüz
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 7 (14), 2011
632011
Hastanelerde halkla ilişkiler: izmir ili özel hastaneler örnekleminde halkla ilişkiler birimlerinin yapı-işlev ve uygulamalarına yönelik bir araştırma
NB Yurdakul, G Coşkun, B Öksüz
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 2 (1), 31-46, 2007
532007
Sağlık turizminde dijital iletişim kanallarının kullanımı
B Öksüz, V ALTINTAŞ
Seyahat ve otel işletmeciliği dergisi 14 (1), 59-75, 2017
512017
Hizmetkâr Liderlik Anlayişi Ile Örgütsel Vatandaşlik Davranişi Geliştirmek
M Dinçer, B Öksüz
Erciyes İletişim Dergisi 2 (2), 2011
512011
Hastanelerde bir tanıtım aracı olarak web siteleri: İzmir ili eğitim hastaneleri ve özel hastanelerin kurumsal web sitelerinin kıyaslamalı analizi
N Yurdakul, B Öksüz
Selçuk İletişim 5 (1), 118-134, 2007
492007
İtibarın temel taşı olarak kurumsal iletişim: kurumsal itibar sürecinde iletişimin rolü ve önemi
M Gümüş, B Öksüz
Marmara İletişim Dergisi, 2010
472010
Research handbook on corporate social responsibility in context
A Örtenblad
Edward Elgar Publishing, 2016
342016
Digital transformations in Turkey: Current perspectives in communication studies
AB Bıçakçı, AT Aydemir, A Tunç, B Yanıkkaya, B Ülger, B Doğu, B Çelik, ...
Lexington Books, 2015
232015
Kurumsal itibar ve insan kaynakları yönetimi ilişkisinin incelenmesi
B Öksüz
Yüksek Lisan Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2008
222008
Kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal itibar
M Demirtaş
İstanbul, Derin Yayınları, 2015
212015
New opportunities in social media for ad-restricted alcohol products: The case of ‘Yeni Rakı’
E Uzunoğlu, B Öksüz
Journal of Marketing Communications 20 (4), 270-290, 2014
212014
Halkla ilişkilerde meslekleşme sorunu
B Öksüz
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 1 (40), 2015
192015
An analysis on collaborations between Turkish beauty YouTubers and cosmetic brands
M Genç, B Öksüz
Procedia Computer Science 158, 745-750, 2019
182019
Yönetişim sürecinde kurumsal iletişimin rolü ve önemi
B Öksüz
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 2 (4), 2014
182014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20