Bulent Guloglu
Bulent Guloglu
Verified email at itu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
A panel causality analysis of the relationship among research and development, innovation, and economic growth in high-income OECD countries
B Guloglu, RB Tekin
Eurasian Economic Review 2 (1), 32-47, 2012
1452012
Finansal serbestleşme politikaları ve finansal krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye krizleri
B Güloğlu, E Altunoğlu
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2002
1282002
Output fluctuations: transitory or permanent? the case of Latin America
B Guloglu, M İvrendi
Applied Economics Letters 17 (4), 381-386, 2010
822010
Dogal Issizlik Orani mi? Issizlik Histerisi mi? Türkiye Için Sektörel Panel Birim Kök Sinamasi Analizi/Is Natural Rate of Unemployment or Hysteresis? Sector-Specific Panel Unit …
B Güloglu, MS İspir
Ege Akademik Bakis 11 (2), 205, 2011
64*2011
Istikrar programından istikrarsızlığa (kasım 2000 ve şubat 2001 krizleri)
B Güloğlu
Yeni Türkiye Dergisi 7 (41), 526-532, 2001
472001
Istikrar programından istikrarsızlığa (kasım 2000 ve şubat 2001 krizleri)
B Güloğlu
Yeni Türkiye Dergisi 7 (41), 526-532, 2001
472001
Testing the validity of quasi PPP hypothesis: evidence from a recent panel unit root test with structural breaks
B Guloglu, S Ispira, D Okat
Applied economics letters 18 (18), 1817-1822, 2011
402011
Monetary shocks, exchange rates and trade balances: Evidence from inflation targeting countries
M Ivrendi, B Guloglu
Economic Modelling 27 (5), 1144-1155, 2010
372010
Yeni Gelişmeler Işığında Türkiye’de Satın Alma Gücü Paritesi Önsavının Panel Birim Kök Sınaması
B Güloğlu, S İspir
Pamukkale Üniversitesi İİ BF İktisat Bölümü Yayınları, 2009
322009
Türkiye’de döviz kuru oynaklığının SWARCH yöntemi ile analizi
B Güloğlu, A Akman
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 44 (512), 43-51, 2007
322007
The macroeconomy and Turkish agricultural trade balance with the EU countries: Panel ARDL analysis
E Erdem, B Guloglu, S Nazlioglu
Journal of Economic & Management Perspectives 4 (1), 371, 2010
242010
Gravity model of Turkey's fresh and processed fruit and vegetable export to the EU: A panel data analysis
C Atici, B Guloglu
Journal of International Food & Agribusiness Marketing 18 (3-4), 7-21, 2006
242006
Hisse Senedive Yabancı Para Piyasalarının Entegrasyonu: Türkiye, Ab Ve Abd Örneği
B Güloğlu, O Bayri
Iktisat Isletme ve Finans 20 (234), 13-34, 2005
222005
How do banks determine their spreads under credit and liquidity risks during business cycles?
R Aydemir, B Guloglu
Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 46, 147-157, 2017
212017
Economic determinants of technological progress in G7 countries: A re-examination
B Guloglu, RB Tekin, E Saridogan
Economics Letters 116 (3), 604-608, 2012
212012
A forecasting approach for truckload spot market pricing
A Budak, A Ustundag, B Guloglu
Transportation Research Part A: Policy and Practice 97, 55-68, 2017
152017
Volatility transmission among Latin American stock markets under structural breaks
B Güloğlu, P Kaya, R Aydemir
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 462, 330-340, 2016
132016
Türkiye’de parasal aktarım mekanizmalarının makroekonomik etkileri
B Güloğlu, S Orhan
Iktisat Isletme ve Finans 23 (268), 94-118, 2008
122008
İMKB’deki Gelişmelerin Şirketlerin Sermaye Yapısına Etkileri: İmalat Sanayinde Faaliyet Gösteren Firmalar Üzerine Bir Uygulama
B Güloğlu, S Bekçioğlu
ODTÜ Uluslararası İktisat Kongresi, 2001
122001
Gravity Model of Turkey’s Fresh and Processed Fruit and Vegetable Export to the EU: A Panel Data Analysis
C Atıcı, B Güloğlu
Journal of International Food &Agribusiness Marketing 18 (3/4), 8-21, 2006
112006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20