Follow
ceren tekin karagöz
Title
Cited by
Cited by
Year
Risk altındaki kız çocukların gelecek ve meslek algılarının çizdikleri resimlere yansıma biçimleri
C Karagöz, N Mamur
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 3 (1), 26-53, 2014
232014
Metaverse/Meta-Education Belief Scale.
A Erol, IH Yurdakal, C Tekin Karagöz
Malaysian Online Journal of Educational Technology 11 (2), 94-107, 2023
42023
Okul dışı öğrenme programlarına yönelik görsel kültür temelli görsel sanatlar etkinliklerinin geliştirilmesi ve uygulanması: Bir eylem araştırması [Developing and implementing …
CT Karagöz
Unpublished doctoral dissertation). Gazi Universty, Ankara, 2020
42020
COVID-19 salgın sürecinde görsel sanatlar öğretimi: görsel sanatlar öğretmenlerinin deneyimleri üzerine bir durum çalışması
CT Karagöz, N Mamur
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (1), 78-97, 2022
32022
GÖRSEL SANATLAR DERSİNDEKİ SANAT TARİHİ KONULARININ ÖĞRETİMİNDE ETKİLEŞİMLİ TAHTA UYGULAMALARININ ETKİSİ
CT KARAGÖZ, İ KARAGÖZ
International Journal of Eurasian Education and Culture 2 (2), 49-61, 2017
32017
Balkan Naci İslimyeli, Yüksel Arslan, Ergin İnan Eserlerinde Kültürün Yeri
C Tekin Karagöz, B Bozok
Turkish Studies - Social 16 (6), 2127-2141, 2021
1*2021
Alejandro Jodorowsky’nin La Montana Sagrada filminde yer alan sanat eserlerinin göstergebilimsel analizi
CT Karagöz
Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 9 (64), 1171-1186, 2021
12021
GÖRSEL SANAT EĞİTİMİ ALMIŞ YÖNETMENLERİN FİLMLERİNİN RENK BAĞLAMINDA GÖRSEL ANALİZİ
CT KARAGÖZ
PEARSON JOURNAL 7 (18), 105-121, 2022
2022
SANATTA KADIN BEDENİ VE MAKSAT
CT KARAGÖZ
The Journal of Academic Social Science Studies 14 (Year: 14-Number: 88), 123-138, 2022
2022
Sanatta Kadın Bedeni ve Maksat.
CT Karagöz
Journal of Academic Social Science Studies 14 (88), 2021
2021
The Place of Culture in Art Works Balkan Naci İslimyeli, Yüksel Arslan, Ergin İnan
CT Karagöz, B Bozok
Turkish Studies-Social Sciences, 2021
2021
TÜRKİYE VE DANİMARKA’DA GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN HAYAT BOYU ÖĞRENME BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI.
CT Karagöz, Ş AKSOY
Diyalektolog-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2020
2020
Visual Arts Teacher Candidates’ Views regards the Used of Collage Technique
GU Alparslan, CT Karagöz, I Karagöz
Research in Arts and Education 2019 (2), 871-871, 2019
2019
Secondary School Student’Opinions on Social Media Tools Used in Visual Arts
I Karagöz, CT Karagöz, K Görkem, U Alparslan
Research in Arts and Education 2019 (2), 1348-1349, 2019
2019
THE IMPACT OF INTERACTIVE BOARD APPLICATIONS IN VISUAL ART CLASSES ON THE LEARNING OF ART HISTORY SUBJECTS
CT KARAGÖZ, İ KARAGÖZ
International Journal of Eurasian Education and Culture 2 (2), 49-61, 2017
2017
KÜLTÜR AKTARIMINDA ARKEOLOJİK BULUNTULARIN SANAT ESERLERİNE YANSIMASI
B BOZOK, CT KARAGÖZ
Sanat Eğitimi alan üniversite öğrencilerinin Çağdaş Sanat Dersine yönelik tutum ölçeği
C TEKİN KARAGÖZ, ALİ KÜPELİ, A KAN
UNDERSTANDING BOUNDARIES OF SPACES AND EACH OTHER: CONTEMPORARY ARTIST USED IN VISUAL ARTS1
CT Karagöz, İ Karagöz
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18