Follow
Burçin Eser
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye'de kadın istihdamı: ülke ve bölge düzeyinde sektörel analiz
M Berber, BY ESER
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 10 (2), 1-16, 2008
2392008
Türkiye'de işsizlik sorunu ve Avrupa istihdam stratejisi
AGBY ESER, H Terzi
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 229-250, 2008
932008
Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve İstihdam İlişkisi: İstihdam Yaratmayan Büyüme Olgusunun Geçerliliği
M Sedat, B Yılmaz Eser
Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 2013
402013
Türkiye’de Asgari Ücret: Sorunlar Öneriler
BY ESER, H Terzi
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (1), 129-143, 2008
302008
Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Asgari Ücretin Karşılaştırmalı Bir Analizi
B Yılmaz, H Terzi
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2), 2006
26*2006
Ekonomik büyüme ve istihdam ilişkisi: Türkiye uygulaması
B Eser
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve …, 2012
192012
Ekonomik Büyüme ve İşsizlik İlişkisi: Türkiye Örneği
B Yılmaz Eser
Tisk Akademi, 2014
18*2014
YÖNETİM KURULLARINDA KADIN YÖNETİCİ TEMSİLİ: TÜRKİYE’DE YÖNETİM KURULLARI YAPISININ CİNSİYET BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
K Şahin, E Burçin, T Kaplan, G Özdündar
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 14 (4), 1147-1166, 2018
62018
Türkiye’de ekonomik gelişme ve kadınların işgücüne katılım oranı: U-eğrisi hipotezinin testi
E Burçin, N YAMAK, S SAMUT
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 5 (2), 297-307, 2017
42017
Sendikacılıkta Yaşanan Değişim ve Yeni Yönelimler
B Eser
Kamu’da Sosyal Politika, 2009
22009
Yaşlanan Nüfus, Sorunlar ve Politikalar: Türkiye İçin Bir Değerlendirme.
B Eser, SK Aksu
Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science …, 2021
12021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11