Follow
Zeynep DEMİRCİOĞLU BİRİCİK
Zeynep DEMİRCİOĞLU BİRİCİK
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Gelenekselden Dijitale Değişen Oyun kavrami ve Çocuklarda Oluşan Dijital Oyun Kültürü
Z Biricik, A Atik
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 9 (1), 445-469, 2021
272021
SAĞLIK İLETİŞİMİNDE DİJİTAL MEDYA KULLANIMININ ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ: SOSYAL MEDYA VE ÇEVRİMİÇİ OYUNLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
A Yılmaz, Z Biricik
Atatürk İletişim Dergisi, 173-186, 2017
192017
Sağlıklı beslenme takıntısı (ortoreksiya) kapsamında televizyon sağlık programlarının format yapılarının incelenmesi
A Atik, Z Biricik
Atatürk İletişim Dergisi 13, 87-102, 2017
132017
TELEVİZYON HABERLERİ YOLUYLA ERKEK EGEMEN SÖYLEMİN YENİDEN İNŞASI: KADIN CİNAYETİ HABERLERİ ÖRNEĞİ
Z Demircioğlu, A Atik
Atatürk İletişim Dergisi, 125-138, 2016
112016
Dijital Bağimliliklar ve Dijital Bağimliliklardan Kurtulma Yolu Olarak Dijital Minimalizm
Z BİRİCİK
Turkish Online Journal of Design Art and Communication 12 (3), 897-912, 2022
72022
Çocukların Oynadığı Dijital Oyunlara İlişkin Dijital Ebeveynlerinin Farkındalıkları Üzerine Bir İnceleme
Z Biricik
Erciyes İletişim Dergisi 8 (2), 575-597, 2021
72021
İLETİŞİM SÜRECİNDE AMAÇ VE NİYETİ FARKLILAŞTIRAN EGEMEN BİR ÖGE OLARAK MASKE
Z Demircioğlu
Atatürk İletişim Dergisi, 157-182, 2015
72015
Yeni iletişim teknolojileri ile değişen çocukluk kültürü: Dijital çocukluk
Z BİRİCİK
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 12 (Dijitalleşme), 108-124, 2022
32022
Dijitalin devrimi ve bileşenleri: ağlar, bilgisayar ve internet
Z Biricik
Dijital Çağ Değişen Paradigmalar Yeni Fırsatlar ve Riskler içinde, 7-24, 2022
22022
Sosyal Medyada Ünlülere Yönelik Nefret Söylemi: Twitter Üzerine Bir İnceleme
Z Biricik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 5 (10), 1403-1420, 2022
12022
İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Çevrimiçi Kültür Dolayımıyla Oluşan Dijital Oyun Pedagojisi ve Etkileri: Erzurum Üzerine Bir Araştırma
Z Biricik
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
12019
Televizyon Haberlerinde Söylem Düşkünü Olarak Kadın
Z Demircioğlu
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
12015
YENİ MEDYA ÇAĞINDA ŞÖHRETİN DÖNÜŞÜMÜ: MİKRO INFLUENCERS’LAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
Z Biricik
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 2022 (58), 18-37, 2022
2022
Health Literacy Against Misinformation and Infodemic Spreadin Social Media During the Coronavirus (COVID-19) Pandemic: The Lie Epidemic Caused by Misinformation
Z Biricik
Handbook of Research on Representing Health and Medicine in Modern Media …, 2021
2021
Yeni Yüzyılın Öğrencileri: Dijital Okuryazarlık
Z Demircioğlu
Yeni Medya Analizleri, 295-313, 2017
2017
DİJİTAL OKURYAZARLIĞIN YENİ BİR PERSPEKTİFİ: DİJİTAL OYUN PEDAGOJİSİ ve DİJİTAL OYUN TABANLI ÖĞRENME1
ÖÜZ Biricik
Dijital Okuryazarlık, 157, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16