Follow
Berk Yılmaz
Title
Cited by
Cited by
Year
Trabzon Geleneksel Mutfağında Tatlılar ve Çekme Helva
B Yılmaz
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 59-68, 2020
92020
Image captioning in Turkish language: Database and model
T Yıldız, EB Sönmez, BD Yılmaz, AE Demir
Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 35 …, 2020
72020
Trabzon ili geleneksel halk bilgisi ve etnografyası
B Yilmaz
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2019
72019
Image Captioning in Turkish Language
BD Yılmaz, AE Demir, EB Sönmez, T Yıldız
2019 Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU), 1-5, 2019
42019
Türkçe dilinde görüntü altyazısı: veritabanı ve model
EB Sonmez, T Yıldız, BD Yılmaz, AE Demir
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 35 (4), 2089-2100, 2019
42019
RUS İŞGALİNDE MAÇKA’DA YAŞANAN HADİSELER VE İŞGALİN SÖZLÜ KÜLTÜR ÜRÜNLERİNE YANSIMALARI
B YILMAZ
22016
Trabzon ili Maçka ilçesinin sözlü ve maddi kültür kadrolarının derlenmesi, tasnifi ve halkbilimsel açıdan incelenmesi
B Yilmaz
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
22014
Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleklerine ilişkin öz yeterlik düzeylerinin incelenmesi (Nevşehir ili örneği)[Over-graduate thesis physical education and sports teacher …
G Yilmaz, B Yilmaz, N Türk
Selçuk University Journal of Physical Education Ans Sport Science 12 (2), 85-90, 2010
22010
UMUT SARIKAYA’NIN KARİKATÜRLERİNDE KÖROĞLU’NUN YENİDEN YARATIMI
B YILMAZ
Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 15 (38), 366-378, 2022
12022
SOSYAL MEDYADA ALDIĞI ELEŞTİRİLER BAĞLAMINDA KARADENİZ MUTFAĞININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
B YILMAZ
Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 14 (34), 510-523, 2021
12021
MAHALLİ İDARE ŞİRKETLERİNİN MAHALLİ KAMU KURUMLARI İÇERİSİNDEKİ YERİ: ANAYASA’NIN 123/3. MADDESİ KAPSAMINDA BİR İNCELEME
B Yılmaz
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (2), 627-645, 2024
2024
Determining the most important game-related statistics in Euroleague basketball competitions: A five-year follow-up
B Yılmaz, Ö Işık, İ Doğan
Turkish Journal of Sport and Exercise 25 (3), 455-461, 2023
2023
Özel Gereksinimli Bireylerin Fiziksel Aktiviteye Katılımlarına Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Çalışması
H ERER, E İLHAN, B YILMAZ
Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2023
2023
Desserts and Cekme Halva in Traditional Trabzon Cuisine
B YILMAZ
SELCUK UNIVERSITESI EDEBIYAT FAKULTESI DERGISI-SELCUK UNIVERSITY JOURNAL OF …, 2020
2020
NASREDDİN HOCA’NIN ELEKTRONİK KÜLTÜR ORTAMINDA BİR ELEŞTİRMEN OLARAK YENİDEN YARATILMASI
B YILMAZ
The Journal of Academic Social Science 66 (66), 441-450, 2019
2019
ANTALYA İLİ İBRADI İLÇESİ'NDE DERLENEN BİR MASALIN TİP VE MOTİF YAPISI ÜZERİNE BİR İNCELEME
B YILMAZ
The Journal of Academic Social Science Studies 5 (69), 127-135, 2019
2019
ANTALYA İLİ İBRADI İLÇESİ’NDE DERLENEN BİR MASALIN TİP VE MOTİF YAPISI ÜZERİNE BİR İNCELEME
AGB Yılmaz
2018
Spor Lı̇sesı̇nde Öğrenı̇m Gören Bı̇reylerı̇n Egzersı̇z Bağımlılık Sevı̇yelerı̇ ve Karar Verme Stı̇llerı̇ Arasındakı̇ İlı̇şkı̇nı̇n İncelenme
M ÇAĞIN, B YILMAZ, E KARTAL, S YILMAZ, H CİCİOĞLU
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18