Betül Özkaya
Betül Özkaya
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
A study on corporate image, customer satisfaction and brand loyalty in the context of retail stores
S Ene, B Özkaya
Asian Social Science 10 (14), 52, 2014
562014
İşletmelerin sosyal sorumluluk anlayışının uzantısı olarak yeşil pazarlama bağlamında yeşil reklamlar
B Özkaya
Öneri Dergisi, 2010
492010
REKLAM ARACI OLARAK ADVERGAMING.
B Özkaya
Marmara University Journal of the Faculty of Economic & Administrative …, 2010
242010
The role of mobile advertising on consumers' purchase decisions: a research on consumer attitudes towards mobile advertising
S Ene, B Özkaya
International journal of humanities and social science 5 (1), 235-248, 2015
132015
Ağ toplumunun omurgası olarak internetin demokrasi ve kamusal alan açısından değerlendirilmesi
B Özkaya
Der. And Algül, Neda Üçer, Yeni Medya’da Demokrasi, Konya: Literatürk …, 2013
112013
Özel alışveriş sitelerinin kompulsif satın alma davranışına yansımaları
M Çerçi, B Özkaya
Dijital İletişim Etkisi Uluslararası Akademik Konferansı Bildiri Kitabı, 362-376, 2014
102014
Marka yönetiminde araştırma: Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme tekniği
B Özkaya
Maltepe Üniversitesi, 2015
92015
Halkla İlişkiler 2.0 Kapsamında Kurumların Arama Motoru Kullanıcılarına Yönelik Çalışmaları
B Özkaya
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (2), 355-382, 2012
72012
Reklam Etkinliğinin Ölçülmesinde Kullanılan İstatistiksel Yöntemler
B Özkaya
Marmara Üniversitesi, 2008
52008
Reklam Yönetimi
NB Tosun, N Tüzel Uraltaş, A Nas, B Özkaya, S Güdüm, B Ertürk, ...
32018
A study regarding the attitudes that are effective on the price perception of consumers that shop from the retail stores
S Ene, B Özkaya
Mediterranean Journal of Social Sciences 4 (11), 451, 2013
32013
Analysis of corporate web sites as a public relations tool, with regards to knowledge management process
B Özkaya, S Ene
Academic Journal of Interdisciplinary Studies 2 (8), 69, 2013
32013
Obezite Sorunu ve Çocuklara Yönelik Gıda Ürünü Reklamları
FS Gün, KN Tüzel, B Özkaya
Medya Eleştirileri (Toplumsal Etkiler), 167-193, 2005
22005
Markaların Sosyal Medyada Oluşan Sinik Tutuma Yönelik Yaklaşımları
B ÖZKAYA, Y ÜLKER
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (1), 115-128, 2020
1*2020
REKLAMLARLA AKTARILAN ESTETİK DUYGUNUN META FETİŞİZMİ OLUŞUMUNA ETKİSİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Ö BAYAR, B ÖZKAYA
TURKISH JOURNAL OF MARKETING 4 (2), 111-130, 2019
12019
Sosyal Medya Tabanlı Marka Karşıtı Topluluklar
B Özkaya
Dijital Evrenin Yeni İletişim Kodları, 77-96, 2020
2020
Ürün Yerleştirme: Animasyon Film ve Dizileri Üzerine Bir Araştırma
B Özkaya, Ö Türkeli
Geleceğin Akademisyenleri Medyaya Bakıyor, 67-96, 2018
2018
A RESEARCH ON CONSUMER PERCEPTIONS TOWARDS PACKAGING IN THE SHOPPING PROCESS.
S ENE, B ÖZKAYA
Journal of Marmara University Social Sciences Institute/Öneri 13 (50), 1-15, 2018
2018
ALIŞVERİŞ SÜRECİNDE AMBALAJA YÖNELİK TÜKETİCİ ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ENE Selda, B Özkaya
Öneri 13 (50), 1, 2018
2018
Tüketici Araştırmalarında Projektif Tekniklerin Kullanımı
B Özkaya
Reklamı Anlamak, 73-119, 2017
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20