Follow
Betül Özkaya
Title
Cited by
Cited by
Year
İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Anlayışının Uzantısı Olarak Yeşil Pazarlama Bağlamında Yeşil Reklamlar-Green Advertisements in the Context of Green Marketing as an Extension of …
B Özkaya
Öneri Dergisi 9 (34), 247-258, 2010
90*2010
A Study on Corporate Image, Customer Satisfaction and Brand Loyalty in the Context of Retail Stores
S Ene, B Özkaya
Asian Social Science 10 (14), 52-66, 2014
832014
Reklam Aracı Olarak Advergaming
B Özkaya
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 29 (2 …, 2010
50*2010
Ağ Toplumunun Omurgası Olarak İnternetin Demokrasi ve Kamusal Alan Açısından Değerlendirilmesi
B Özkaya
Yeni Medya’da Demokrasi: Sosyal Medya'ya Dair Araştırmalar, 135-163, 2013
222013
Marka Yönetiminde Araştırma: Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme Tekniği
B Özkaya
Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 2 (1), 24-47, 2015
212015
Reklam Yönetimi
NB Tosun, N Tüzel Uraltaş, A Nas, B Özkaya, S Güdüm, B Ertürk, ...
182018
The Role of Mobile Advertising on Consumers' Purchase Decisions: A Research on Consumer Attitudes Towards Mobile Advertising
S Ene, B Özkaya
International Journal of Humanities and Social Science 5 (1), 235-248, 2015
152015
Özel Alışveriş Sitelerinin Kompulsif Satın Alma Davranışına Yansımaları
M Çerçi, B Özkaya
Dijital İletişim Etkisi Uluslararası Akademik Konferansı Bildiri Kitabı, 362-376, 2014
132014
Halkla ilişkiler 2.0 Kapsamında Kurumların Arama Motoru Kullanıcılarına Yönelik Çalışmaları
B Özkaya
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (2), 355-382, 2012
12*2012
Reklam Etkinliğinin Ölçülmesinde Kullanılan İstatistiksel Yöntemler
B Özkaya
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
82008
A study regarding the attitudes that are effective on the price perception of consumers that shop from the retail stores
S Ene, B Özkaya
Mediterranean Journal of Social Sciences 4 (11), 451, 2013
72013
Halkla İlişkilerde Çevrimiçi Araştırma Tekniklerinin Kullanımı
B Özkaya
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, 9-31, 2013
42013
Analysis of Corporate Web Sites as a Public Relations Tool, with Regards to Knowledge Management Process
B Özkaya, S Ene
Academic Journal of Interdisciplinary Studies 2 (8), 69-81, 2013
32013
The New Paradigm: Public Relations Managers' Attitudes Towards Innovation in order to Create Brand Reputation
FS Gün, N Tosun, B Özkaya
Euprera 2012 Congress, İstanbul University, 2012
32012
A Research on Consumer Perceptions Towards Packaging in the Shopping Process
S Ene, B Özkaya
Journal of Marmara University Social Sciences Institute/ÖNERİ 13 (50), 1-15, 2018
22018
Markaların Sosyal Medyada Oluşan Sinik Tutuma Yönelik Yaklaşımları
B ÖZKAYA, Y ÜLKER
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (1), 115-128, 2020
12020
Reklamlarla Aktarılan Estetik Duygunun Meta Fetişizmi Oluşumuna Etkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma
Ö Bayar, B Özkaya
Turkish Journal of Marketing 4 (2), 111-130, 2019
12019
A study regarding the relationship between the consumer expectations regarding packaging and brand awareness
S Ene, B Ozkaya
International Business Research 9 (6), 102-111, 2016
12016
Tüketicilerin Viral Reklam Paylaşım Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma
B Özkaya
Viral Reklamcılık: Pazarlama Perspektifinden Bir Yaklaşım, 2021
2021
Reklamlarda Negatif Duygu Çekiciliği Olarak Tiksinti Çekiciliğinin Kullanımı
B ÖZKAYA
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 22 (48), 96-119, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20