Follow
aygül aykut
aygül aykut
Verified email at erciyes.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Günümüzde görsel sanatlar eğitiminde kullanılan yöntemler
A Aykut
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (21), 33-42, 2006
1282006
Sanat eğitiminde estetik
A Aykut
İstanbul: Hayalperest Yayınları, 2012
572012
GÜNCEL SİSTEMDEN ESTETİK EĞİTİMİNE BİR ÖNERİ: GÖRSEL KÜLTÜR KURAMI.
A Aykut
Electronic Turkish Studies 8 (9), 2013
362013
Estetik Paradigmalar Işığında Sanat ve Eğitimi
A Aykut
Pegem Akademi. Ankara, 2018
112018
TÜRKİYE’DE PROTEST SANAT ÜZERİNE BİR İNCELEME: HALİL ALTINDERE ÖRNEĞİ
A Aykut, İ YEMAN
The Journal of Academic Social Science Studies 9 (50), 43-56, 2019
62019
Güzel sanatlar fakülteleri programlarında yer alan estetik derslerinin incelenmesi
A Aykut
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2008
42008
Sanat Yükseköğretiminde Güzel Sanat ve Çağdaş Sanat İkilemi
A AYKUT
The Journal of Social Sciences 3 (7), 37-49, 2019
22019
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitiminde Bilime Katkı Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Sürecinde Bir Örnek Olay Değerlendirmesi
A AYKUT
Eurasian Journal of Educational Research, 62-69, 2004
22004
Sanat eğitiminde rapor hazırlama ve sunma
A Aykut
Milli Eğitim Dergisi 164, 2004
22004
Çağdaş sanat gündemi
A Aykut
Livre de Lyon, 2021
12021
SANAT TEMELLİ BİR ARAŞTIRMA: NARSİSİZM OLGUSUNUN SANAT YAPITINA YANSIMASI
G KALAN, A AYKUT
Erciyes Akademi 37 (4), 1502-1516, 2023
2023
SANAT TEMELLİ BİR ARAŞTIRMA: NARSİSİZM OLGUSUNUN SANAT YAPITINA YANSIMASI
A Aykut, G Klan
Erciyes kademi 37 (4), 2023
2023
POSTMODERN STRATEJİLER IŞIĞINDA ÇAĞDAŞ TÜRK SANATÇILARIN PRATİKLERİNDE FEMİNİST EĞİLİMLER
A AYKUT, P Sibel
Erciyes Akademi 36 (4), 1841-1860, 2022
2022
Çağdaş Sanatta Psikocoğrafya Yaklaşımı.
A Koç, A Aykut
Electronic Turkish Studies 17 (4), 2022
2022
Kültüralizm ve Çağdaş Sanatta Kent Olgusu Etrafında Gelişen Temalar
A Aykut, A Koç
Turkish Studies 16, 3, 2021
2021
Göç, Yasadışılık ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet: Ermeni Göçmen Kadınların Deneyimleri
A AYKUT, A GÖLGELİ, A AKDOĞAN, E DENİZ ŞAFAK, ...
Efe Akademi Yayınları, 2020
2020
ESTETİK PARADİGMALAR IŞIĞINDA SANAT VE EĞİTİMİ
A AYKUT
Kitap, 2019
2019
BİR STRATEJİ OLARAK ATÖLYE UYGULAMALARINDA “SERENDİPİTY”
A Aykut
Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi 2 (2), 2019
2019
BİR SANAT ARAŞTIRMASININ DOĞASINA BAKIŞ.
A AYKUT
Electronic Turkish Studies 13 (19), 2018
2018
A review on processes of writing about art from the perspective of visual arts
A Aykut
Procedia-Social and Behavioral Sciences 106, 223-228, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20