Follow
Ercan Polat
Ercan Polat
Yozgat Bozok Üniversitesi
Verified email at bozok.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
SERBEST ZAMAN TATMİN ÖLÇEĞİ'NİN (SZTÖ-UZUN VERSİYON) GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI.
Ü Karlı, E Polat, B Yılmaz, S Koçak
Spor Bilimleri Dergisi 19 (2), 80-91, 2008
134*2008
TAKIM ÖZDEŞLEŞME DÜZEYİ İLE PROFESYONEL FUTBOL MÜSABAKALARINA SEYİRCİ OLARAK KATILIM KARARINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
A Aycan, E Polat, Y Uçan
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 7 (4), 169-174, 2009
802009
Gençlik merkezi üyeleri ve bazı değişkenlere göre serbest zaman tatmin düzeyleri
U Sönmezoğlu, E Polat, A Aycan
International Journal of Sport Culture and Science 2 (Special Issue 1), 219-229, 2014
60*2014
Futbol taraftarlarının takım imajı, takım sadakati ve takımla özdeşleşme düzeylerinin belirlenmesi
E Polat, U Sönmezoğlu, K Yıldız, D Çoknaz
Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi 5 (3), 143-153, 2019
33*2019
A Study Investigating the Perceived Service Quality Levels of Sport Center Members: A Kano Model Perspective.
K Yildiz, E Polat, P Güzel
Journal of Education and Training Studies 6 (4), 177-188, 2018
332018
Futbol Taraftarlarını Şiddete Yönelten Faktörlerin İncelenmesi
E Polat, U Sönmezoğlu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (1 …, 2016
31*2016
An Analysis on the determinants of service quality perceived by members of the fitness center
K Yıldız, E Polat, U Sönmezoğlu, C Çokpartal
Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences 10 (3 …, 2016
30*2016
Psychological violence and pressure activities experienced by football referees
E Polat, U Sonmezoglu, HB Yalcin
Sport Journal 20 (1), 1-3, 2017
29*2017
“Gençlik merkezlerinde algılanan hizmet kalitesi ölçeği” geçerlik ve güvenilirlik çalışması
E Polat, A Aycan, H Üzüm, E Polat
Spor Bilimleri Dergisi 24 (1), 25-36, 2013
262013
Spor seyircileri için dışsal güdü ölçeği ve spor seyircileri için içsel güdü ölçeği geçerlik ve güvenilirlik çalışması
E Polat, HB Yalçın
International Journal of Human Sciences 11 (1), 105-127, 2014
24*2014
"Sporcu Kilo Düşme Yöntemleri ve Etkileri Ölçeği”: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
H Yarar, H Üzüm, E Hüseyin, P Ercan
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 13 (3), 6164, 2016
22*2016
Spor seyircilerinin spor müsabakalarını seyretme sebeplerinin incelenmesi: Üniversite öğrencileri örneği
E Polat
Yayınlanmamış Doktora Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal …, 2013
152013
The fitness industry in Turkey
K Yildiz, E Polat, SM Yildiz
The global private health & fitness business: A marketing perspective, 51-57, 2021
122021
TARAFTAR ÖZDEŞLEŞME DÜZEYİ, YAŞAM TATMİNİ VE SERBEST ZAMAN TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
E Polat, K Yoka, B Can, K Yılmaz
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 13 (2), 116-127, 2019
112019
FİZİKSEL AKTİVİTE YAPAN VE YAPMAYAN BİREYLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
E Polat, HE Akoğlu, O Konak, G Özen
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 17 (2), 53-63, 2019
112019
Marka kavramı ve sporcuların markaya yönelik tutumu
E Polat
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007
112007
Taraftar özdeşleşme düzeyi ve yaşam tatmini arasındaki ilişkinin incelenmesi
E Polat, K Yoka, H Üzüm
International Eurasian Conference on Sport Education and Society, 2018
102018
Sporda Sürdürülebilir Başarı İçin Gençlik ve Spor Bakanlığı Faaliyetlerinin İncelenmesi
HE AKOĞLU, Ö ÖZBEY, E POLAT
International Journal of Social Science Research 8 (2), 42-59, 2019
92019
Üniversite Öğrencilerinin Spor Ürünlerine Yönelik İlişkisel Pazarlama Çerçevesinde Marka Sadakatlerinin İncelenmesi
E Polat, A Yalçın, K Yıldız, U Sönmezoğlu
CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12 (2), 58-70, 2017
92017
DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL
H Üzüm, N Mirzeoğlu, E Polat, S Akpınar
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 7 (2), 137-150, 2013
92013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20