Takip et
Ali bayrakdaroğlu
Ali bayrakdaroğlu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde Finans Doçenti
mu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Fuzzy performance evaluation in Turkish banking sector using analytic hierarchy process and TOPSIS
NY Seçme, A Bayrakdaroğlu, C Kahraman
Expert systems with applications 36 (9), 11699-11709, 2009
4952009
Application of fuzzy multi-criteria decision making methods for financial performance evaluation of Turkish manufacturing industries
N Yalcin, A Bayrakdaroglu, C Kahraman
Expert systems with applications 39 (1), 350-364, 2012
3382012
A panel data analysis of capital structure determinants: Empirical results from Turkish capital market
A Bayrakdaroglu, I Ege, N Yazici
International Journal of Economics and Finance 5 (4), 131-140, 2013
1262013
The impact of corporate entrepreneurship on firms’ financial performance: evidence from Istanbul stock exchange firm
K Karacaoğlu, A Bayrakdaroğlu, FB San
CCSE, 2013
1082013
An empirical research on investor biases in financial decision-making, financial risk tolerance and financial personality
B Kubilay, A Bayrakdaroglu
International Journal of Financial Research 7 (2), 171-182, 2016
922016
İMKB Şirketlerinin Hisse Senedi Getiri Başarılarının Lojistik Regresyon Tekniği İle Analizi
İ Ege, A Bayrakdaroğlu
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 5 (10), 139-158, 2009
872009
Is there a relationship between corporate governance and value‐based financial performance measures? A Study of Turkey as an Emerging Market
A Bayrakdaroglu, E Ersoy, L Citak
Asia‐Pacific Journal of Financial Studies 41 (2), 224-239, 2012
802012
Mülkiyet Yapisi ve Finansal Performans: İmkb Örneği
A Bayrakdaroğlu
Ekonomi Bilimleri Dergisi 2 (2), 11-20, 2010
762010
Financial literacy training as a strategic management tool among small–medium sized businesses operating in Turkey
A Bayrakdaroğlu, FB Şan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 148-155, 2014
542014
Performans değerlemede EVA ve MVA ölçütleri: bu ölçütler açısından IMKB ve NYSE’nin karşılaştırmalı analizi
A Bayrakdaroğlu, U Ünlü
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2009
442009
Yönetici sahipliği ve firma değeri: İMKB için ampirik bir uygulama
Ü Ulaş, A Bayrakdaroğlu, F Şamiloğlu
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 (02), 201-214, 2011
382011
Strategic financial performance evaluation of the Turkish companies traded on ISE
A Bayrakdaroğlu, N YALÇIN
Ege academic review 12 (4), 529-539, 2012
342012
Türkiye’de kurumsal yönetim ve firma performansı (tobin-q ve anormal getiri) arasındaki ilişkinin analizi (The Analysis of the Relationship between Corporate Governance and …
E Ersoy, A Bayrakdaroğlu, F Şamiloğlu
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 48 (554), 2011
302011
Bireylerin Internet Bankaciligi Kullanimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Arastirmasi/A Field Study for Factors Effecting Individuals' Usage of Internet …
A Bayrakdaroglu
Business and Economics Research Journal 3 (4), 57, 2012
282012
İşletmelerinin finansal risk yönetiminde türev ürün kullanımlarına ilişkin bir saha araştırması: Denizli ili örneği
A Bayrakdaroğlu, S Bilgehan, B Heybeli
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 57-88, 2013
272013
Türkiye’deki Bankaların Performansının Analitik Hiyerarşi Süreci İle Değerlendirilmesi Üzerine Bir Model Önerisi
A Bayrakdaroğlu, İ Ege
Türkiye İstatistik Kurumu 17, 32-49, 2008
262008
Hisse senedi fiyat-hacim ilişkisi: İMKB’de işlem gören bankalar için doğrusal ve doğrusal olmayan Granger nedensellik analizi
A Bayrakdaroğlu, Ş NAZLIOĞLU
Iktisat Isletme ve Finans 24 (277), 85-109, 2009
242009
Davranışsal finansın bireysel yatırımcıların karar mekanizmaları üzerindeki etkileri: finansal yatırımcıların değerlendirmelerine yönelik bir araştırma
H Özcan, A Bayrakdaroğlu
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2011
232011
A fuzzy multi-criteria evaluation of the operational risk factors for the state-owned and privately-owned commercial banks in turkey
A Bayrakdaroğlu, N Yalçın
Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal 19 (2), 443-461, 2013
212013
Performans ölçütlerinin hisse senedi getirilerini açıklayabilme gücü üzerine ampirik bir çalışma
A Bayrakdaroğlu
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 139-158, 2012
212012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20