Dilek Durusu Ciftci
Dilek Durusu Ciftci
Assist.Prof. (Ph.D.) Pamukkale University
pau.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Financial development and economic growth: Some theory and more evidence
D Durusu-Ciftci, MS Ispir, H Yetkiner
Journal of Policy Modeling 39 (2), 290-306, 2017
1212017
Revisiting energy intensity convergence: new evidence from OECD countries
U Bulut, D Durusu-Ciftci
Environmental Science and Pollution Research 25 (13), 12391-12397, 2018
62018
The heterogeneous impact of taxation on economic development: New insights from a panel cointegration approach
D Durusu-Ciftci, KK Gokmenoglu, H Yetkiner
Economic Systems 42 (3), 503-513, 2018
32018
The Twin Deficits Hypothesis: New Evidence From GIIPS Accounting For Structural Shifts in Causal Linkages
D Durusu-Ciftci
Journal of Management and Economics Research 16 (3), 51-69, 2018
3*2018
Küresel Finansal Kriz Işığında Avrupa Borç Krizi ve Kredi Temerrüt Swapları İlişkisi
D Çi̇ftçi̇, İ Çevi̇ş
Iktisat Isletme ve Finans 27 (321), 57-84, 2012
22012
Do stock markets follow a random walk? New evidence for an old question
D Durusu-Ciftci, MS Ispir, D Kok
International Review of Economics & Finance, 165-175, 2019
12019
Convergence of Crime in Turkey: Time Series Analysis with Accounting Structural Breaks
D Durusu-Ciftci, G Kargın Akkoç
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 101-123, 2019
1*2019
The Finance-Growth Nexus in the High Performance Asian Economies: A Panel Bootstrap Causality Analysis
D Durusu-Çiftçi
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (2), 495-514, 2019
1*2019
Finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi: bir genişletilmiş solow büyüme modeli denemesi ve ampirik uygulama
DD Çiftçi
Pamukkale Üniversitesi, 2015
12015
Agricultural Imports of Turkey
DD Çiftçi
Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu, 2011
12011
International trade and energy interactions in the G7 countries
D Durusu-Çiftçi
Dynamics of Globalization at the Crossroads of Economics 1, 101-116, 2019
2019
Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Sonrası Türkiye'de Banka Karlılığının Belirleyicileri
C Ciftci, D Durusu-Ciftci
Sosyoekonomi 27 (39), 111-131, 2019
2019
Does Income Converge in Turkey? an Empirical Assessment
D Durusu-Ciftci, Ş Nazlioğlu
Ege Akademik Bakış Dergisi 19 (1), 15-32, 2019
2019
Socio-economic Determinants of Crime in Turkey: An empirical assessment
G Akkoc-Kargın, D Durusu-Ciftci
Turkish Economic Association-International Conference on Economics (2018), 2018
2018
European Integration and Convergence in Government Expenditures
D Durusu-Ciftci
Economic Development Global & Regional Studies, 147-164, 2017
2017
Further Evidence on Credit Market Development and Economic Growth Causality
D Durusu-Ciftci
International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 38-45, 2017
2017
PARA-BANKA VE FİNANS
NEHİ AYDIN-Cüneyt, Y KESBİÇ
2016
One money-many fiscal policies: An analysis on European Union macro variables
O Ozpence, DD Ciftci
Journal of Economics Finance and Accounting 1 (4), 2014
2014
The interrelationship between domestic sales and export: The case of Turkish manufacturing sector 1996-2010
C ÇİFTÇİ, D DURUSU ÇİFTÇİ
Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty …, 2013
2013
Yurti̇çi̇ satışlar ve i̇hracat arasındaki̇ karşılıklı i̇li̇şki̇: Türki̇ye i̇malat sektörü örneği̇ 1996-2010
C Çiftçi, D Durusu Çiftçi
Akdeniz Üniversitesi IIBF Dergisi, 2013
2013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20