Follow
Gulten Alir
Gulten Alir
İzmir Katip Çelebi University
Verified email at ikcu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Students readiness for e-learning: an assessment on Hacettepe university department of information management
Y Ünal, G Alır, İ Soydal
Challenges of Information Management Beyond the Cloud: 4th International …, 2014
662014
Are Turkish universities ready for e-learning: A case of Hacettepe University Faculty of Letters
I Soydal, G Alır, Y Ünal
Information Services & Use 31 (3-4), 281-291, 2011
652011
Dijital koruma (arşivleme) stratejileri ve bazı uygulama örnekleri
ME Küçük, G Alır
Türk kütüphaneciliği 17 (4), 340-356, 2003
302003
Hacettepe Üniversitesi Elektronik Tez Projesi: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tezlerinin dijitalleştirilmesi ve tam metinlerinin Internet aracılığıyla erişime açılması
Y Tonta, ME Küçük, U Al, G Alır, KL Ertürk, NE Olcay, İ Soydal, Y Ünal
TÜBİTAK Projesi Raporu, 2006
242006
Türkiye’de e-devlet uygulamaları kapsamında kamu kurumlarına ait web sayfalarının değerlendirilmesi
G Alır, İ Soydal, Ö Öztürk
Planning, 2-3, 2003
232003
E-Türkiye uygulamaları: Elektronik belge yönetimi ve üst veri
G Alır
Hacettepe Üniversitesi-Bilgi ve Belge Yönetimi, 2013
212013
Türkiye’de kütüphanelerarası işbirliği üzerine bir değerlendirme
ME Küçük, U Al, G Alır, İ Soydal, Y Ünal
Türk Kütüphaneciliği 18 (2), 119-134, 2004
162004
Türk üniversiteleri e-öğrenmeye hazır mı? Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi örneği
İ Soydal, G Alır, Y Ünal
16th International Conference on Electronic Publishing, ELPUB, 133-144, 2012
142012
Trends in research librarianship literature: a social network analysis of articles
U Al, İ Soydal, G Alir
LIBER Quarterly: The Journal of the Association of European Research …, 2012
62012
Türk basınında bilgi erişim sorunları
G Alır
Hacettepe Üniversitesi-Bilgi ve Belge Yönetimi, 2017
52017
Türkiye'nin Yayın Sayısına Farklı Bir Bakış: Bir Quadrant Analizi Çalışması
İ Soydal, U Al, G Alır
Yer bilimleri 27 (68), 100, 2011
42011
Librar e Turkey Preliminary Evaluation of Citizen Training Activities
G ALIR, R MADRAN, G KAPLAN AKILLI, Ö Seda
22015
Kütüphan e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi Eğitim Çalışmaları
G ALIR, G KAPLAN AKILLI, R MADRAN
22015
OPAC kullanıcılarının bilgi arama stratejilerinin analizi
NE Olcay, S Koçberber, İ Soydal, G Alır
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 25 (2), 2008
22008
An evaluation on library cooperation in Turkey
ME Küçük, A Umut, G Alır, I Soydal, Y Unal
Turkish Librarianship 18 (2), 119-34, 2004
22004
Thesaurus Construction and Knowledge Management in Information Centers in the Scope of Knowledge Mapping in Public Institutions: The Experience and Initial Results of a …
TD Medeni, G Alır, E İnan, AN Guclu, T Medeni, D Soylu
Managing Knowledge and Scholarly Assets in Academic Libraries, 244-268, 2017
12017
Learning, Knowledge and Impact Assessment from the Perspective of Complexity and Chaos
TD Medeni, AN Güçlü, T Medeni, G Alır
Chaos, Complexity and Leadership 2014, 365-375, 2016
12016
An Evaluation of TS13298 in the Scope of MoReq2
G Alır, T Sødring, İ Soydal
Technological Convergence and Social Networks in Information Management …, 2010
12010
Yazma katalogları ve TÜYATOK: sorunlar ve çözüm önerileri
İ Soydal, G Alır, E Özkaramanlı
Türk Kütüphaneciler Derneği, 1999
11999
Management of Strategic Knowledge and Technology in Government Agencies for Public Value
AN Güçlü, S Bilgen, TD Medeni, G Alır, İT Medeni
Encyclopedia of Information Science and Technology, Third Edition, 4629-4640, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20