Ozan Yarman
Ozan Yarman
Müzikoloji Bölümü Profesörü, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
ozanyarman.com üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Weighing diverse theoretical models on Turkish maqam music against pitch measurements: A comparison of peaks automatically derived from frequency histograms with proposed scale …
B Bozkurt, O Yarman, MK Karaosmanoğlu, C Akkoç
Journal of New Music Research 38 (1), 45-70, 2009
472009
79-tone tuning & theory for Turkish maqam music: as a solution to the non-conformance between current model and practice
O Yarman
Unpublished doctoral dissertation). Istanbul Technical University, Istanbul …, 2008
462008
Unabridged Response to “The Mössbauer rotor experiment and the general theory of relativity” by C. Corda General relativity
AL Kholmetskii, T Yarman, O Yarman, M Arik
http://www.ozanyarman.com/files/CordaResponse_unabridged.pdf, 2016
29*2016
Pound–Rebka result within the framework of YARK theory
T Yarman, A Kholmetskii, M Arik, O Yarman
Canadian Journal of Physics 94 (6), 558-562, 2016
262016
Yarman’s approach predicts anomalous gravitational bending of high-energy gamma-quanta
M Arik, T Yarman, A Kholmetskii, O Yarman
Canadian Journal of Physics 94 (6), 616-622, 2016
232016
Super-massive objects in Yarman–Arik–Kholmetskii (YARK) gravitation theory
T Yarman, M Arik, A Kholmetskii, O Yarman
Canadian Journal of Physics 94 (3), 271-278, 2016
232016
Novel theory leads to the classical outcome for the precession of the perihelion of a planet due to gravity
T Yarman, A Kholmetskii, M Arik, O Yarman
Physics Essays 27 (4), 558-569, 2014
232014
A comparative evaluation of pitch notations in Turkish makam music
O Yarman
Journal of interdisciplinary music studies 1 (2), 51-62, 2007
222007
LIGO’s “GW150914 signal” reproduced under YARK theory of gravity
T Yarman, AL Kholmetskii, O Yarman, CB Marchal, M Arik
Canadian Journal of Physics 95 (10), 963-968, 2017
172017
A new Physical constant from the ratio of the reciprocal of the “Rydberg constant” to the Planck length
O Yarman, R Gobato, T Yarman, M Arik
Parana Journal of Science and Education 4 (3), 42-51, 2018
132018
ALATURKA MÜZİĞİN YASAKLANMASINDA ATATÜRK: BELGELER ZEMİNİNDE BİR ÇÖZÜMLEME
O Yarman
Saz ve Söz İnternet Dergisi, 2010
82010
Türk Makam Müziği'nde nazariyat-icra örtüşmezliğine bir çözüm: 79-sesli düzen
O Yarman, ŞŞ BEŞİROĞLU
İTÜDERGİSİ/b 5 (2), 23-34, 2008
72008
Mössbauer experiments in a rotating system, Doppler effect and the influence of acceleration
A Kholmetskii, T Yarman, O Yarman, M Arik
The European Physical Journal Plus 133 (7), 261, 2018
62018
" Yarman-36 Makam tone-system" for Turkish art music
O Yarman, MK Karaosmanoglu
TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics 4 (2), 175-198, 2014
62014
Weighing Diverse Theoretical Models On Turkish Maqam Music Against Pitch Measurements
B Bozkurt, O Yarman, MK Karaosmanoǧlu, C Akkoç
Journal of New Music Research, 38-1, 2010
62010
Türk Makam Müziği için 79-Sesli Sistemin Bilgisayar Ortamında İncelenmesi
O Yarman
Güz Dönemi Seminerleri 2007-2008 – Yeni Yaklaşımlar Dizisi, 2007
6*2007
Türk Makam Müziği Tarihinde Ses Sistemleri
O Yarman
Güz Dönemi Seminerleri 2007-2008 – Yeni Yaklaşımlar Dizisi, 2007
62007
Clarification of “Overall Relativistic Energy” According to Yarman’s Approach.”
O Yarman, M Arik, R Gobato
Parana Journal of Science and Education 4 (8), 1-10, 2018
52018
Systematization of -decaying nuclei based on shell structures: The case of even-odd nuclei
T Yarman, N Zaim, O Yarman, A Kholmetskii, M Arık
The European Physical Journal A 53 (1), 4, 2017
52017
Nazariyat ve Teknik Boyutuyla – Ses Dünyamızda Yeni Ufuklar
O Yarman
Artes Yayınları, 2010
5*2010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20