Alina Minsafina
Alina Minsafina
Professor of Turkic Languages, Istanbul University
Verified email at ogr.iu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Rus Sözlükçülüğü ve Tarihi ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Rusça-Türkçe Sözlükler
A Minsafina
İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları ABD Yüksek Lisans Tezi, 2015
42015
Pötr Simon Pallas’ ın Tüm Dillerin ve Lehçelerin Karşılaştırmalı Sözlüğü Üzerine Leksikografik İnceleme
A MİNSAFİNA
Dilbilim, 1-13, 2020
2020
First Results of the “TurkLang-7” Project: Creating Russian-Turkic Parallel Corpora and MT Systems
A Khusainov, D Suleymanov, R Gilmullin, A Minsafina, L Kubedinova, ...
2020
Tatar Sözlükbiliminde İki Dilli Sözlükler: Madde Başı Rusça Sözlükler
A MİNSAFİNA
Dilbilim, 15-25, 2020
2020
SWITCHING FROM ARABIC LEXICOGRAPHICAL TRADITION TO RUSSIAN: CASE STUDY–TATAR DICTIONARIES
A Minsafina
Proceedings of the 13th International Conference of the Asian Association …, 2019
2019
Finlandiya: Beyaz Zambaklar Ülkesinde (Çev. Alina Minsafina)
G Petrov
İstanbul: Hayykitap, 2019
2019
Savaşa Katılan Sanatçılar: Musa Celil Örneği
A MİNSAFİNA
Savaş ve Edebiyat, 153-166, 2019
2019
Mirheyder Feyzi - Genç Gönül
UG Alina Minsafina
İstanbul: Akademi Titiz Yayınları, 2018
2018
Yeraltından Notlar (Çev. Alina Minsafina)
F Dostoyevski
İstanbul: İnsan, 2018
2018
Zaptedilmez Atlar (Çev. Alina Minsafina)
V Vısotskiy
Her Boydan Dünya Edebiyatından Şiirler, 152-155, 2016
2016
Son Şarkı. Şarkılarım. Saplantılı Fikirler. Şair (Çev. Alina Minsafina)
M Celil
Her Boydan Dünya Edebiyatından Şiirler, 104-111, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11