Follow
Zuhal YAŞAR
Title
Cited by
Cited by
Year
Kastamonu'da yöresel yiyecek içecek hizmeti sunan restoranlara ilişkin tüketici şikayetlerinin değerlendirilmesi: TripAdvisor örneği
Z YAŞAR
Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (2), 241-250, 2019
312019
BATI KARADENİZ BÖLÜMÜ ANTİK KENTLERİNİN KÜLTÜREL MİRAS TURİZMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
N TÜRKER, Z YAŞAR
Journal of Humanities and Tourism Research 9 (1), 1-26, 2019
8*2019
Akdağ Kayak Merkezi’nin Arz Yönlü Paydaş Değerlendirmesi: Ne Kadar Sürdürülebilir?
A KURT, Z YAŞAR, Y ARSLANTÜRK
International Winter Cities Symposium, 65-72, 2019
52019
Safranbolu’nun Kültürel Çekiciliklerine Yönelik Ziyaretçi E-Yorumlarının Değerlendirilmesi: TripAdvisor Örneği, I
N Türker, Z Yaşar
Uluslararası Turizm ve Mimarlık Konferansı, 24-27, 2018
52018
TURİZM SEKTÖRÜNDE TÜKENMİŞLİK VE MOTİVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: SAFRANBOLU ÖRNEĞİ
F Türkmen, Z Yaşar
TURAN: Stratejik Arastirmalar Merkezi 9 (35), 164, 2017
12017
Safranbolu'nun Kültürel Çekiciliklerine Yönelik E-Yorumların Değerlendirilmesi: Tripadvisor Örneği
N TÜRKER, Z YAŞAR
I. Ulusulararası Kültür, Turizm ve Mimarlık Konferansı Bildiriler Kitabı …, 2018
2018
Turizm sektöründe tükenmişlik ve motivasyon arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Safranbolu örneği
Z Yaşar
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7