Hanefi Bostan
Hanefi Bostan
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
XV-XVI. asırlarda Trabzon sancağında sosyal ve iktisadî hayat
MH Bostan
Türk Tarih Kurumu, 2002
96*2002
XV-XVI
MH Bostan
Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal ve İktisadi Hayat, Ankara, Türk Tarih …, 2002
302002
Anadolu’da Çepni İskânı
MH Bostan
Türkler. C 6, 299-311, 2002
252002
Bir İslâmcı düşünür: Said Halim Paşa
MH Bostan
İrfan yayınevi, 1992
241992
Said Halim Paşa
MH Bostan
TDV İslâm Ansiklopedisi, 557-560, 2008
202008
Said Halim Paşa
MH Bostan
İrfan Yayımcılık ve Ticaret, 1992
20*1992
Osmanlı Devletinde Yol ve Haberleşme Sistemi
MH Bostan
Türk Dünyası Araştırmaları, S 82, 63-67, 1993
131993
XV ve XVI. Yüzyıllarda Trabzon Şehrinde Nüfus ve İskân Hareketleri
MH Bostan
Trabzon Tarih Sempozyumu (6-8 Kasım 1998), 1999
11*1999
Üsküdar
MH Bostan
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), 364-368, 2012
102012
Arşiv belgelerine göre Karadeniz'de nüfus hareketleri ve nüfusun etnik yapısı
HH Bostan
Nöbetçi, 2012
92012
XVII. Yüzyıl Avârız ve Cizye Defterlerine Göre Of Kazasının Nüfusu ve Etnik Yapısı
MH Bostan
XIV. Türk Tarih Kongresi (Ankara, 9–13 Eylül 2002), Kongreye Sunulan …, 2005
82005
Niksar
MH Bostan
İslâm Ansiklopedisi, 119-122, 2007
7*2007
Said Halim Paşa’da ‘İslâmlaşmak’Düşüncesi
MH Bostan
TYB Akademi, S 3, 81-99, 2011
62011
XV-XVII. Yüzyıllarda Espiye’nin Sosyal ve İktisadî Tarihi
B Hanefi
Espiye Sempozyumu, 21-60, 2007
62007
Sadrazam Said Halim Paşa
MH Bostan
TYB Akademi 3, 11-26, 2011
52011
XV. ve XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Yönetiminde Niksar Şehri (1455-1574)
MH Bostan
XIII. Türk, 2002
52002
15-17. yy. larda Trabzon Şehrinde Nüfus Hareketleri ve Yerleşim Yerleri
B Hanefi
Bir Tutkudur Trabzon, 113-171, 1997
51997
İstanbul İli Tavukçuluk İşletmeciliğinin Ekonomik Yapısı ve Temel Yönetim Sorunları
M Bostan
İ. Üniv. Vet. Fak. Biyoistatistik ve Hay. İşletme Ekonomisi Kürsüsü, Doktora …, 1980
51980
Fetihten Yunan İsyanına Kadar Doğu Karadeniz Bölgesinin Demografik Yapısı
B Hanefi
Pontus Sorunu, 125-152, 2007
42007
XV.-XIX. YÜZYILLARDA TRABZON ŞEHİR NÜFUSU, NÜFUSUN YÜKSELİŞ VE DÜŞÜŞ NEDENLERİ
MH BOSTAN
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (13), 121-154, 2018
32018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20