Follow
Durmuş Barış KIR
Title
Cited by
Cited by
Year
Dinlemeye hazırlık çalışmalarının dinlediğini anlamaya etkisi
AF Arıcı, DB Kır
Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 4 (8), 265-275, 2017
82017
Çoklu ortam destekli dinleme metinlerinin dinleme becerisine etkisi
DB Kır
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
62019
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ortak Temalara Göre Diyalog Etkinliklerinin Geliştirilmesi: A2 Seviyesi
E TEKİN, DB KIR
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Yabancı Dil Öğretimi Araştırmaları …, 2017
32017
DİNLEME EĞİTİMİNE YÖNELİK WEB TABANLI UYGULAMALAR.
DB KIR, T Aytan
International Journal of Language Academy 11 (5), 2023
22023
Examination of the Activities in the 5th Grade Turkish Textbook in Terms of Digital Competence
DB Kır
Journal of Social Sciences And Education 7 (1), 51-91, 2024
2024
INTERNATIONAL JOURNAL OF FIELD EDUCATION
DB KIR
2024
An Action Research on Improving the Web-Based Material Design Skills of Turkish Teacher Candidates
DB Kir
1. The New Crisis of The Modern World: New Generation Parenting and Changing …, 2024
2024
Türkçe öğretimine yönelik web tabanlı materyal önerileri ve tasarım süreçleri
DB Atıf Kır
Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi 11 (38), 104-127, 2024
2024
Sorularla Dinleme Eğitimi
T Aytan, DB Kır
Sorularla Türkçe Eğitimi, 79-114, 2021
2021
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Karşılaştıkları Dil Bilgisel Sorunlar: Şimdiki Zaman Örneği
DB Kır, E Tekin
Journal of Innovative Research in Teacher Education 2 (3), 214-224, 2021
2021
Başak Yayınları 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nda Yer Alan “Dünyanın Gezginleri” Adlı Öyküye Metindilbilimsel Bir Bakış
N Ucuzsatar, DB Kır
Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, İktisat ve Mühendislik, 475-501, 2018
2018
A Web Tool to Improve the Writing Skills of Students Learning Turkish as a Foreign Language: Pixton
DB Kır
International Journal of Field Education 10 (2), 60-74, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12