Burak Asiliskender
Burak Asiliskender
Professor of Architecture, Abdullah Gul University
agu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Mimaride ‘modern’ Kimlik Arayışı: Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası Örneği
B Asıliskender
ITU Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
27*2002
Kimlik, Mekan ve Yer Deneyimi
B Asiliskender
ki; Kültür ve İletişim, Culture and Communication 7 (2), 73-96, 2004
192004
KAYSERİ ESKİ KENT MERKEZİ'NDE CUMHURİYET'İN İLANINDAN GÜNÜMÜZE MEKAN VE KİMLİK DENEYİMİ
B Asiliskender
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 22 (1 …, 2006
172006
Modernleşme ve Konut; Cumhuriyet’in Sanayi Yatırımları ile Kayseri’de Mekansal ve Toplumsal Değişim
B Asiliskender
ITU Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
16*2008
Anadolu'da'Modern'Bir Yaşam Kurmak: Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası ve Lojmanları''
B ASİLİSKENDER
Fabrika'da Barınmak, 111-129, 2009
152009
Cumhuriyet Sonrası Kalkınma Hareketi Olarak Sanayileşme ve Mekânsal Değişim
B Asiliskender
TALİD Türkiye Literatür Araştırmaları Dergisi 7 (13), 153-170, 2009
142009
Cumhuriyet sonrası Kayseri'de modernleşme: Mekansal ve toplumsal değişim
B Asiliskender, A Özsoy
İTÜDERGİSİ/a 9 (1), 2011
122011
Anıt kavramı, kimliğin sürekliliği ve değişim: Gevher Nesibe Medresesi deneyimi
B Asiliskender, H Gökmen, N Yılmaz
Mimarlık Dergisi 322, 55-59, 2005
82005
Mekan Kavramı
B Asiliskender
Okuyan Us, 15-21, 2002
52002
Installing" Modern" life style with architecture
B Asiliskender
DC PAPERS, revista de crítica y teoría de la arquitectura, 24, 2005
4*2005
Erken Cumhuriyet'in 'Modern' Mirası: Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası ve Lojmanları
B Asiliskender
Mimarlik, 53-58, 2004
42004
Fabrikadan Üniversite Kampüsüne: AGÜ Sümer Kampüsü
B Asiliskender, N Yöney
Süperkent Kayseri 1, 11-20, 2018
32018
Docomomo_Kayseri Toplantısının Ardından, 20. Yüzyıl ‘Modern’ Mimari Mirası Üzerine Notlar
B Asiliskender
Mimarlık, 20-23, 2008
32008
From Industrial Site to University Campus; Sümerbank Kayseri Textile Factory
B Asiliskender
DOCOMOMO Journal, 86-89, 2014
22014
Evolution of Office Space in Cinema and Television.
N Muş Özmen, B Asiliskender
Megaron 16 (2), 2021
2021
SPACE PROSPECT IN THE FLEXIBLE ERA OF LATE CAPITALISM
NM Özmen, B Asiliskender
ICONARP International Journal of Architecture and Planning 8 (2), 591-605, 2020
2020
Continuity of Industrial Landscape; From Sümerbank Kayseri Textile Factory to AGU Sumer Campus
Ö Kevseroğlu, A Kıdık, B Asiliskender
ICCAUA-2020 International Conference of Contemporary Affairs in Architecture …, 2020
2020
A Spatial Quest on the Adaptation of Immigrants: Uyghur Immigrants’ Settlements in Kayseri
İ Can, B Asiliskender, N Yöney
Displacement & Domesticity Since 1945; Refugees, Migrants Expats Making …, 2019
2019
Two Women Architects and Eight People’s House Projects: Leman Tomsu and Münevver Belen, 1934–1938
N Baturayoglu Yoney, B Asiliskender
Women’s Creativity since the Modern Movement (1918-2018): Towards a New …, 2018
2018
Gesi Vadisi üzerinden Kültürel Sürekliliğinin Belgelenmesi ve Değerlendirilmesi: Kayseri, Mancusun (Yeşilyurt) Mahellesi
B Elagöz Timur, Ö Kevseroğlu, N Baturayoğlu Yöney, B Asiliskender
Değişen Kent, Mekân ve Biçim Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı II …, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20