Follow
Burak Asiliskender
Burak Asiliskender
Professor of Architecture, Abdullah Gul University
Verified email at agu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Mimaride ‘Modern’ Kimlik Arayışı: Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası Örneği
B Asıliskender
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
50*2002
Kimlik, Mekan ve Yer Deneyimi
B Asiliskender
ki; Kültür ve İletişim, Culture and Communication 7 (2), 73-96, 2004
442004
Modernleşme ve Konut; Cumhuriyet’in Sanayi Yatırımları ile Kayseri’de Mekansal ve Toplumsal Değişim
B Asiliskender
ITU Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
36*2008
Anadolu'da 'Modern' Bir Yaşam Kurmak: Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası ve Lojmanları'
B Asiliskender
Fabrika'da Barınmak, 111-129, 2009
322009
Cumhuriyet Sonrası Kalkınma Hareketi Olarak Sanayileşme ve Mekânsal Değişim
B Asiliskender
TALİD Türkiye Literatür Araştırmaları Dergisi 7 (13), 153-170, 2009
292009
Kayseri Eski Kent Merkezinde Cumhuriyet'in İlanından Günümüze Mekan ve Kimlik Deneyimi
B Asiliskender
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 22 (1 …, 2006
282006
Anıt kavramı, kimliğin sürekliliği ve değişim: Gevher Nesibe Medresesi deneyimi
B Asiliskender, HG Balcı, N Yılmaz
Mimarlık dergisi 322, 55-59, 2005
272005
Cumhuriyet Sonrası Kayseri'de Modernleşme: Mekansal ve Toplumsal Değişim
B Asiliskender, A Özsoy
İTÜDERGİSİ/a 9 (1), 2011
182011
Mekan Kavramı
B Asiliskender
Okuyan Us, 15-21, 2002
11*2002
Erken Cumhuriyet'in 'Modern' Mirası: Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası ve Lojmanları
B Asiliskender
Mimarlik 316, 53-58, 2004
82004
From Industrial Site to University Campus; Sümerbank Kayseri Textile Factory
B Asiliskender
DOCOMOMO Journal 49, 86-89, 2014
52014
The Kerkenes Project, 2017-2018
S Branting, JW Lehner, S Baltalı-Tırpan, D Langis-Barsetti, T Kalaycı, ...
The Archaeology of Anatolia, volume III: Recent Discoveries (2017-2018), 99-111, 2019
42019
Fabrikadan Üniversite Kampüsüne: AGÜ Sümer Kampüsü
B Asiliskender, N Yöney
Süperkent Kayseri 1, 11-20, 2018
42018
Adaptive reuse of industrial heritage: Resilience or irreparable loss
N Yoney, B Asiliskender, A Özer
14th International Docomomo Conference-Adaptive Reuse: The Modern Movement …, 2016
42016
Cumhuriyet'in Sanayi Kenti Kayseri ve Modernleşme Arayüzleri
B ASİLİSKENDER
Güney Mimarlık 8, 36-39, 2012
42012
Installing" Modern" life style with architecture
B Asiliskender
DC PAPERS, revista de crítica y teoría de la arquitectura, 24, 2005
4*2005
Docomomo_Kayseri Toplantısının Ardından, 20. Yüzyıl ‘Modern’ Mimari Mirası Üzerine Notlar
B Asiliskender
Mimarlık 339, 20-23, 2008
32008
Kırsal Kalkınmanın Arayüzleri Olarak Şeker Fabrikaları
B Asiliskender
Mimarlık 401, 9-11, 2018
22018
Stone Clad Timber Floor Systems and Stone Masonry Projections with Timber Beams and Supports: History, Problems and Restoration
N Baturayoglu Yoney, B Asiliskender, N Urfalıoglu
Improvements in Conservation and Rehabilitation-Integrated Methodologies …, 2017
22017
Kayseri Erkek Sanat Enstitüsü
B Asiliskender
Kayseri Ansiklopedisi 2, 212-213, 2010
22010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20