Follow
Gözde İnal
Title
Cited by
Cited by
Year
Okul öncesi eğitimde program 1 Kuramsal temeller
A KANDIR, S Özbey, G İNAL KIZILTEPE
Morpa Kültür Yayınları, İstanbul., 2010
652010
Afyon Kocatepe Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterlik inanç düzeylerinin incelenmesi
S Özsüer, G Inal, Ö Uyanik, M Ergün
Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences 13 (2), 2011
562011
Okul Öncesi Öğretmenlerin Eğitim Programlarını Planlanma ve Uygulamada Karşılaştıkları Güçlüklerin İncelenmesi
A Kandır, S Özbey, G İnal Kızıltepe
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (TheJournal of International …, 2009
482009
Çocuk gözüyle tabiat anaya geri dönüş
MC Yaşar, G İnal, ÜÜ Kaya, Ö Uyanık
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 1 (2), 30-40, 2012
452012
Yazıcı, E
A Kandır, M Can Yaşar, G İnal
Uyanık, Ö. ve Yazıcı, 5-7, 2012
442012
Using technology in pre-school education
AK M. Can-Yasar, G. Inal, O. Uyanık
Online Submission 3, 2012
332012
Okul öncesi dönemde coğrafya eğitimi
MC Yaşar, İ Gözde, Ö UYANIK, H YAZICI
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 11 (39), 75-87, 2012
272012
Öğretmen Adaylarının Çocuklardaki Fiziksel İstismar Belirtilerine İlişkin Farkındalıkları
CANY Münevver, Gİ KIZILTEPE, A KANDIR
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 7 (3), 286-303, 2014
26*2014
Bilişsel yetenekler testi form-6'nın geçerlik güvenirlik çalışması ve altı yaş çocuklarının bilişsel yeteneklerine muhakeme eğitim programının etkisinin incelenmesi
G İnal
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011
222011
A study on the difficulties faced by preschool teachers in the planning and implementation
G Inal, A Kandir, S Ozbey
The journal of international social research, 2-6, 2009
182009
Parent Involvement Activities From Parents’ Point of View.
F Tezel Şahin, G Kızıltepe, S Özbey
172011
Öğretmenlerin anaokulları ile anasınıflarındaki programlara ailelerin katılımı konusundaki görüşlerinin değerlendirilmesi
G İnal
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
162006
61–72 AYLIK ÇOCUKLARIN DEMOKRATİK TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ANNE GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Ö UYANIK, Gİ KIZILTEPE, S ÖZSÜER, MCAN YAŞAR
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 173 (173), 227-244, 2013
152013
Bilişsel Becerileri Destekleme Programının 61-72 Aylık Çocukların Yaratıcı Düşünme, Akademik ve Dil Becerilerine Etkisi
G İnal Kızıltepe, M Can Yaşar, U Özgün
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (3), 612-629, 2017
132017
New Explorations with Waste Materials in Early Childhood Education.
O Uyanik, G Inal, F Calisandemir, M Can-Yasar, A Kandir
Online Submission, 2011
122011
Bilişsel yetenekler testi form 6’nın 61–72 aylar arasında olan çocuklar için geçerlik güvenirlik çalışması
G İnal, E Ömeroğlu
122011
Yazıcı, E., Uyanık, Ö. & Yazıcı, Z.(2012)
A Kandır, M Can Yaşar, G İnal
Etkinliklerle bilim eğitimi, 0
12
Aydın İlindeki Çocuk Oyun Alanlarının İncelenmesi
A Samur Öztürk, G Kızıltepe İnal
Social Sciences Research Journal 7 (1), 31-46, 2018
8*2018
Okul öncesi eğitimde program
A Kandır, S Özbey, G İnal
Kuramsal Temeller. İstanbul: Morpa, 2010
72010
5 7 Yaş Çocukları İçin Etkinliklerle Bilim Eğitimi
A KANDIR, M CAN YAŞAR, G İNAL KIZILTEPE, E YAZICI, Ö UYANIK, ...
Efil Yayınevi, Erken Çocukluk Eğitimi Dizisi 2, Ankara., 2012
62012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20