Follow
ESMA ÇETİNKAYA KARADAĞ
Title
Cited by
Cited by
Year
Stefan Zweig’ın Karmaşık Duygular Eserinde Erkeklik Algısı ve Benlik Yorumlaması
ENÇ KARADAĞ
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 12 (23), 53-64, 2022
2022
Space and Architecture in David Greig's The Architect
ENÇ KARADAĞ
Eurasian Journal of English Language and Literature 3 (1), 245-261, 2021
2021
Meša Selimović ‘in Ada Romanına Eleştirel Bir Bakış
ENÇ KARADAĞ
Söylem Filoloji Dergisi 6 (3), 696-700, 2021
2021
Meša Selimović ‘in Yabancı Ülke Hikâyesi Üzerine
ENÇ KARADAĞ
Söylem Filoloji Dergisi 6 (2), 339-350, 2021
2021
STEFAN ZWEIG’IN KARMAŞIK DUYGULAR ESERİNDE ERKEKLİK ALGISI VE BENLİK YORUMLAMASI
ENÇ KARADAĞ
STEFAN ZWEIG’IN WONDRAK ÖYKÜSÜNDE KADIN’IN OTORİTE İLE SAVAŞI
ENÇ KARADAĞ
AKRA Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi 9 (25), 53-63, 0
Battle for truth: A COVID-19 patient's monologue
ENÇ KARADAĞ, Z KURUDUCU
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 1009-1019, 0
Stefan Zweig'in Bir Yüreğin Çöküşü Öyküsüne Psikanalitik Bir Yaklaşım
ENÇ KARADAĞ
Kültür Araştırmaları Dergisi, 217-230, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8