Arzu Arslan Ertürk
Arzu Arslan Ertürk
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türk iş hukukunda işçinin sadakat borcu
AA Ertürk
On İki Levha Yayıncılık, 2010
332010
İşe İade Kararı ve İşverene Başvuruda Bulunma Koşulu
A Arslan Ertürk
Legal İSGH Dergisi, S 24, 2009
52009
İş Hukuku Boyutuyla Türkiye’de Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Dünya’dan Örnekler
A Arslan Ertürk
Prof. Dr. Ali Rıza Okur’a Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi …, 2014
42014
Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kanunu Tasarı Taslağında Yer Alan Psikolojik Tacize İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi
A ARSLAN ERTÜRK
Sicil İş Hukuku Dergisi, Yıl 7, 27, 2012
42012
Türk ĠĢ Hukukunda ĠĢçinin Sadakat Borcu
AA Ertürk
Kübra Doğan Yenisey/Özgür Öztürk,“ĠĢçinin, 289, 2010
42010
İş Sözleşmesinde Şekil
A Arslan Ertürk
22017
6552 sayılı Kanunun İş Kanunu ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa Getirdiği Yenilikler
A Arslan Ertürk
Çalışma ve Toplum Dergisi, 173-196, 2015
22015
Yeni Türk Borçlar Kanununun Genel Hizmet Sözleşmesinin Kurulmasına ve Tarafların Borçlarına İlişkin Esasları
A ARSLAN ERTÜRK
Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, İstanbul, 537-563, 2012
22012
Türk Þà Hukukunda Þàçinin Sadakat Borcu
AA Ertürk
Þstanbul, 2010
22010
6552 Sayılı Kanunun 4857 Sayılı İş Kanunu ile 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa Getirdiği Yenilikler.
A ARSLAN ERTÜRK
Calisma ve Toplum 45 (2), 2015
12015
Gemi Adamına Ödenecek Fazla Çalışma Ücretinin Güncel Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi
A Arslan Ertürk
Mess Sicil İş Hukuku Dergisi, 105-125, 2020
2020
7146 Sayılı Kanunla Yapılan Yeni Bedelli Askerlik Düzenlemesi ve Düşündürdükleri
A Arslan Ertürk
2019
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı
A Arslan Ertürk
Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2015
2015
6552 sayılı kanunun 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununa getirdiği bazı önemli değişikliklerin değerlendirilmesi
A ARSLAN ERTÜRK
2014
İş Hukuku Boyutuyla Türkiye’de Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Dünyada Örnekler
AA ERTÜRK
Prof. Dr. Ali Rıza Okur’a Armağan, İstanbul, 285-339, 2014
2014
İşçinin Rüşvet Alma/Talep Etme Yasağı
A Arslan Ertürk
Prof. Dr. Ali Güzel'e Armağan, 2010
2010
İşe iade kararı ve işverene başvuruda bulunma koşulu
AA Ertürk
Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2008
2008
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve Bu Kanun Kapsamında Çocuklara Yapılan Sosyal Yardım ve Hizmetler
A Arslan Ertürk
Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2008
2008
Türk İş Hukukunda Gazeteci
A Arslan Ertürk
7146 SAYILI KANUNLA YAPILAN YENI BEDELLI ASKERLIK DÜZENLEMESI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERI
AA ERTÜRK
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 25 (2), 725-751, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20