Seda Özer Şanal
Seda Özer Şanal
firat.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effects of an ARCS based e-book on student's achievement, motivation and anxiety
YK Turel, SO Sanal
Computers & Education 127, 130-140, 2018
322018
Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının e-kitap ve etkileşimli e-kitap kavramına ilişkin metaforik algıları
S Özer, YK Türel
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 6 (2), 1-23, 2015
212015
İlgi ve BÖTE öğrencilerinin çalışma alanlarındaki önemi
C Meşe, S Özer, M Dindar, HF Odabaşı
Eğitimde Kuram ve Uygulama 10 (1), 143-170, 2014
62014
ARCS motivasyon modeline yönelik tasarlanan z-kitaplara ilişkin görüşler
F VAROL, Ö Seda, YK TÜREL
Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi 3 (3), 2014
62014
Kodlama ve robotik çalışmalarını problem çözme süreçlerine etkisi: Sesli düşünme protokol analizi
SÖ Şanal, M Erdem
Sözlü Bildiri 11, 2017
52017
ICT teacher candidates’ metaphoric perceptions of e-book and interactive e-book
S Özer, YK Türel
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 6 (2), 1-23, 2015
52015
Yaratıcı yazma ve yaratıcı dramanın Türkçe derslerinde kullanımı ve atölye örnekleri
S Özer, M Şahan
52011
ARCS motivasyon modeline göre geliştirilen etkileşimli e-kitapların öğrencilerin akademik başarıları, matematik kaygıları ve motivasyonlarına etkisi (Yüksek lisans tezi)
S Özer
Fırat University Institute of Educational Sciences, Elazığ, 2015
42015
FONKSİYONLAR KONUSUNUN ARCS MODELİ TEMELİNDE GELİŞTİRİLEN ETKİLEŞİMLİ E-KİTAP İLE ÖĞRETİMİ: EYLEM ARAŞTIRMASI
SÖ ŞANAL, YK TÜREL
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 8 (1), 121-140, 0
4
Matematiği Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Teknoloji Entegrasyonu: Araçlar
NS Yüksel, S Urhan, S Özer, S Kocadere-Arkün
10th International Computer and Insrtuctional Technologies (ICITS), 2016
22016
Disleksili Bireylerin Öğrenme Süreçlerinde Öğretim Teknolojilerinin Kullanımı
S ÖZER, M ERDEM
12017
Özel Eğitimde Dijital Kitap Kullanımı
S Öngöz, S Özer Şanal
12017
Effect of drip irrigation subsidies on maize for silage production: case of Edirne province.
B Aydin, O Öztürk, F Çobanoğlu, U Çebi, E Özkan, S Özer
Uluslararasi Tarim ve Yaban Hayati Bilimleri Dergisi 6 (3), 496-505, 2020
2020
Öğretmen adaylarının akademik erteleme ve yabancılaşma düzeylerinin incelenmesi
S Özer, C Akay
Journal of Social and Humanities Sciences Research 7 (62), 3528-3542, 2020
2020
Fabl Animasyon İçerikli İşbirlikli E-Kitabın Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Okuma Performansına Etkisi
S Özer Şanal
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2020
2020
Application of Learning Theories in Online Instructional Environments and Materials: A Study for Developing a Set of Criteria
SÖ Şanal, A Akçay, MÇ Tutulmaz, M Erdem
Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi 8 (2), 707-732, 2019
2019
Application of Learning Theories in Online Instructional Environmentsand Materials: A Study for Developing a Set of Criteria
S Özer Şanal, A AKÇAY, M Çiçek Tutulmaz, M ERDEM
2019
Light curve analysis of southern detached binary: CPD-79 92
S Özer, D Sürgit
AIP Conference Proceedings 1935 (1), 030007, 2018
2018
Effect of different irrigation levels and irrigation water salinity on water use efficiency and yield of tomato grown in greenhouse.
ÜK Çebİ, S Özer, S Altıntaș, O Öztürk, E Yurtseven
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi/Harran Journal of Agricultural and …, 2018
2018
Özel Eğitimde Öğretim Teknolojilerinin Kullanımına İlişkin Öneriler: Türkiye Adresli Araştırma Makaleleri Üzerinden
S Özer Şanal, M Erdem
Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20