Follow
Seda Özer Şanal
Seda Özer Şanal
Verified email at firat.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The effects of an ARCS based e-book on student's achievement, motivation and anxiety
YK Turel, SO Sanal
Computers & Education 127, 130-140, 2018
1172018
Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının e-kitap ve etkileşimli e-kitap kavramına ilişkin metaforik algıları
S Özer, YK Türel
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 6 (2), 1-23, 2015
512015
ARCS motivasyon modeline yönelik tasarlanan z-kitaplara ilişkin görüşler
F Varol, S Özer, YK Türel
Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 3 (3), 2014
212014
Orta Toroslar—Orta Anadolu’nun güneyinin neotektoniği ile ilgili görüşler
F Şaroğlu, A Boray, S Özer, İ Kuşçu
Jeomorfoloji dergisi 11, 35-44, 1983
191983
Kodlama ve robotik çalışmalarını problem çözme süreçlerine etkisi: sesli düşünme protokol analizi
SÖ Şanal, M Erdem
Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 24-26, 2017
152017
ARCS motivasyon modeline göre geliştirilen etkileşimli e-kitapların öğrencilerin akademik başarıları, matematik kaygıları ve motivasyonlarına etkisi
S Özer
Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ, 2015
112015
Fabl animasyon içerikli işbirlikli e-kitabın özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuma performansına etkisi
S Özer Şanal
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2020
82020
İlgi ve BÖTE öğrencilerinin çalışma alanlarındaki önemi
C Meşe, S Özer, M Dindar, HF Odabaşı
Eğitimde Kuram ve Uygulama 10 (1), 143-170, 2014
82014
Özel Eğitimde Dijital Kitap Kullanımı
S Öngöz, S Özer Şanal
72017
Yapılandırmacılık ve öğretim tasarımı
M ERDEM, S ÖZER, H Tanış, S Okur, A Alır
TOJET, 2017
62017
Matematiği Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Teknoloji Entegrasyonu: Araçlar
NS Yüksel, S Urhan, S Özer, S Kocadere-Arkün
10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS …, 2016
62016
ICT teacher candidates’ metaphoric perceptions of e-book and interactive e-book
S Özer, Y Kılıç Türel
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 6 (2), 1-23, 2015
62015
DOĞUM SÜRECİNDE YAPILAN VAJİNAL MUAYENEYE İLİŞKİN ANNELERİN GÖRÜŞLERİ
ZY Erkek, S Özer
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 23 (1), 9-16, 2020
52020
Application of Learning Theories in Online Instructional Environmentsand Materials: A Study for Developing a Set of Criteria
S Özer Şanal, A Akçay, M Çiçek Tutulmaz, M Erdem
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2), 2019
52019
Examination of Special Education with Constructivism: A Theoretical and Review Study.
S Özer Sanal, M Erdem
European Educational Researcher 6 (1), 1-20, 2023
42023
FONKSİYONLAR KONUSUNUN ARCS MODELİ TEMELİNDE GELİŞTİRİLEN ETKİLEŞİMLİ E-KİTAP İLE ÖĞRETİMİ: EYLEM ARAŞTIRMASI
SÖ Şanal, YK Türel
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 8 (1), 121-140, 0
4
Digital assessment tools for special education teachers: challenges and opportunities
SÖ Şanal
Yaşadıkça Eğitim 37 (2), 477-488, 2023
32023
The Relationship Between Pregnant Women'Emotional Intelligence and Fear of Childbirth, Readiness For Childbirth and Ways of Coping with Stress
S Özer, ZY Erkek
Journal of Basic and Clinical Health Sciences 5 (2), 83-93, 2021
32021
ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ARAŞTIRMALARI: TÜRKİYE ÖRNEKLEMİ
S Özer Şanal, T Dargut Güler, M Erdem
Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018 1, 407-419, 2018
3*2018
Effectiveness of realistic math education on mathematical problem-solving skills of students with learning disability
SÖ Şanal, F Elmali
European Journal of Special Needs Education 39 (1), 109-126, 2024
22024
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20