Follow
Ahmet Özbayrak
Ahmet Özbayrak
İnşaat Mühendisliği, Dr. Öğr. Üyesi, Erciyes Üniversitesi
Verified email at erciyes.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Torsional effect of relation between mass and stiffness center locations and diaphragm characteristics in RC structures
A Özbayrak, F Altun
Bulletin of Earthquake Engineering 18 (4), 1755-1775, 2020
52020
DEPREM ETKİSİ ALTINDAKİ BETONARME KİRİŞSİZ PLAK DÖŞEMELERİN EĞİLME MOMENTLERİNİN YSA ANALİZİ İLE TAHMİN EDİLMESİ
A Özbayrak
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 8 (2), 979-991, 2019
22019
Experimental study of the effects of slab openings on seismic behaviour of buildings
A Özbayrak, F Altun
European Journal of Environmental and Civil Engineering, 1-21, 2020
12020
Numerical investigation of the effect of beam slab openings in RC structures on seismic behavior
A Özbayrak, F Altun
Revista de la Construcción. Journal of Construction 20 (3), 512-526, 2021
2021
Comprehensive analysis of OSH practices from perspectives of Turkish construction stakeholders
S Bayram, A Özbayrak
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi 22 …, 2020
2020
GEOPOLİMER HARÇLARDA ZEOLİT KATKISININ ETKİSİ
MC ACAR, A ŞENER, A ÖZBAYRAK, Aİ ÇELİK
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 8 (3), 820-832, 2020
2020
Deprem etkisi altındaki kirişsiz döşemeli betonarme yapılarda farklı analiz yöntemlerinin karşılaştırılması
A Özbayrak
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 25 (3), 257-267, 2019
2019
KİRİŞSİZ DÖŞEMELİ BETONARME YAPILARIN YATAY KUVVETLER ALTINDA RİJİTLİK DEĞERLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ANALİZİ
T Hazırlayan, A ÖZBAYRAK, T Yöneten, Y UĞUR
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8