Takip et
Aydın Önal
Aydın Önal
Gürcistan/Batum Türk Okulu
ogr.ebyu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ
S MADEN, Ö Aydın
Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 (1), 42-56, 2021
282021
Elektronik bilişim ağı (EBA)’ndaki ortaokul Türkçe dersi içeriklerinin kullanımı üzerine bir araştırma
S MADEN, Ö Aydın
Journal of Language Education and Research 4 (2), 101-121, 2018
242018
Türkçe eğitimi ile ilgili 2015-2019 yılları arası lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri
Ö Aydın, S MADEN
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (3), 929-941, 2021
172021
Türkçe ve İngilizce ders kitapları üzerine karşılaştırmalı bir analiz: 7. sınıf örneği
S Maden, A Önal
Ana Dili Eğitimi Dergisi 8 (3), 732-752, 2020
162020
EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) İÇERİK MODÜLÜNDEKİ TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ DOKÜMANLAR
S Maden, Ö Aydın
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 10 (1), 25-50, 2020
152020
Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin öğrencilerin okuma eğilimlerine göre değerlendirilmesi
A MADEN, Ö Aydın
Türkiye Eğitim Dergisi 5 (1), 30-41, 2020
112020
Türkçe öğretimine yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri üzerine bir inceleme (2001-2017 Arası)
S MADEN, Ö Aydın
Milli Eğitim Dergisi 50 (229), 295-318, 2021
62021
Çevrimiçi iş birlikli öğrenme yönteminin ortaokul öğrencilerinin ikna edici yazma becerilerine ve yazma kaygılarına etkisi
A Önal
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020
52020
Ortaokul öğrencilerinin hikâye edici metinlerinde temel yapı unsurları
Ö Aydın, S MADEN
Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi 4 (1), 44-55, 2020
52020
Use of Listening Strategies in Advertising: The Case of Middle School Students.
A Maden, A Önal
International Journal of Education and Development using Information and …, 2020
52020
Kültürel kimlik inşasında çizgi roman: Karşılaştırmalı bir inceleme (Red Kit ve Tommiks örneklemi)
M Altunbay, A Önal
Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (16), 333-349, 2018
52018
TÜRKÇE EĞİTİMİ ALANINDA HAZIRLANMIŞ BİLİŞSEL VE ÜST BİLİŞSEL STRATEJİLERE İLİŞKİN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN EĞİLİMLERİ
S MADEN, Ö Aydın, A MADEN
Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (3), 150-164, 2022
32022
Uzaktan (Çevrim içi) Metin İşleme Süreci ile İlgili Türkçe Öğretmenlerinin Görüşleri.
S MADEN, A ÖNAL
Journal of Mother Tongue Education/Ana Dili Egitim Dergisi 10 (2), 2022
32022
Okul Kütüphanelerinin ve Sınıf Kitaplıklarının Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Eğilimi Açısından Değerlendirilmesi.
A MADEN, A ÖNAL
Journal of Mother Tongue Education/Ana Dili Egitim Dergisi 11 (4), 2023
2023
TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ HİKÂYE EDİCİ METİNLERİN BETİMLEYİCİ UNSURLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ
Ö Aydın, CŞ TÜMER
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 11 (3), 1176-1192, 2022
2022
Kurgusal Nitelikli Çocuk Kitaplarındaki Merak Unsurlarının İncelenmesi.
A Önal, O Yılmaz, CŞ Tümer
Electronic Turkish Studies 17 (1), 2022
2022
Yabancılara Türkçe Öğretimi Dil Bilgisi ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimleri
S Maden, A ÖNAL
14th International Education Community Symposium 2 (II), 686-697, 2021
2021
Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Öğretimi Ders Kitaplarının Yazma Eğitimi Açısından Karşılaştırılması
S Maden, Ö Aydın
14th International Education Community Symposium 2 (II), 784-802, 2021
2021
Türkçe Eğitimi ile İlgili 2015-2019 Yılları Arası Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimleri.
A ÖNAL, S MADEN
Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences 23 (3), 2021
2021
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN HİKÂYE EDİCİ METİNLERİNDE TEMEL YAPI UNSURLARI
A ÖNAL, S MADEN
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20