Follow
Emine Önen
Emine Önen
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğrencinin okula bağlılığı ölçeği: Türk ortaokul ve lise öğrencileri için uyarlama çalışması
E Önen
PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 5 (42), 2014
522014
Ölçme değişmezliğinin yapısal eşitlik modelleme teknikleri ile incelenmesi
E Önen
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2009
302009
Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınav başarısı ve lise 1. sınıftaki akademik başarıya ilişkin bir yordama geçerliği çalışması: Fen lisesi örneği
E Önen
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim …, 2003
242003
Saldırganlık Ölçeği'nin Psikometrik Niteliklerinin Türk Ergenleri İçin İncelenmesi
E Önen
PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 4 (32), 2009
192009
Gruplar arası karşılaştırmalarda ölçme değişmezliğinin incelenmesi: epistemolojik inançlar envanteri üzerine bir çalışma
E Önen
Ege Eğitim Dergisi 8 (2), 2007
162007
Kentsel açık-yeşil alan stratejilerinin belirlenmesi: Güzelbahçe (İzmir) ilçesi örneği
E Önen
Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
142015
Connections between Modes of Thinking and Learning Approaches Implications for Education and Research.
E Önen
Journal of Education and learning 4 (1), 2015
112015
Öğrenci, öğretmen ve öğretimsel nitelikler açısından TIMSS-2015’e dayalı olarak öğrencilerin sınıflandırılması
E ÖNEN
Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 9 (1), 64-84, 2018
92018
Investigation the psychometric properties of Aggression Questionnaire for Turkish adolescents
E Önen
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 4 (32), 75-84, 2009
82009
Comparison of Classification Performances of MARS and BRT Data Methods: AB? DE-2016 Case
H Şevgin, E Önen
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE 47 (211), 2022
52022
A Comparison of Frequentist and Bayesian Approaches: The Power to Detect Model Misspecifications in Confirmatory Factor Analytic Models.
E Önen
Universal Journal of Educational Research 7 (2), 494-514, 2019
42019
Ölçme değişmezliğinin yapısal eşitlik modelleme teknikleri ile incelenmesi [Examination of measurement invariance with structural equation modelling techniques]
E Önen
Unpublished doctoral thesis, Ankara University, Ankara, 2009
32009
Durumluk Üstbiliş Envanterinin Türk Lise Öğrencileri İçin Uyarlanması. 1
E TAVŞANCIL, E ÖNEN
Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi. Çanakkale, 2009
32009
OKÖSYS Başarısı ve Fen Lisesi 1. Sınıftaki Akademik Başarıya İlişkin Bir Yordama Geçerliği Çalışması
E Önen, N Çıkrıkçı
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 4 (1), 2004
32004
BİR, İKİ, ÜÇ VE DÖRT PARAMETRELİ LOJİSTİK MADDE TEPKİ KURAMI MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
A Erdemir, E Önen
e-Turkish Studies (elektronik) 14 (1), 2019
22019
MARS ve BRT Veri Madenciliği Yöntemlerinin Sınıflama Performanslarının Karşılaştırılması: ABİDE-2016 Örneği
H Şevgin, E Önen
EĞİTİM VE BİLİM 47 (211), 2022
12022
Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav başarısı ve lise 1'inci sınıftaki akademik başarıya ilişkin bir yordama geçerliliği çalışması: Fen lisesi örneği
E Önen
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2003
12003
Profiles of teaching practices and teacher co-operation: A person-centered approach in multilevel context
E Önen
Teaching and Teacher Education 132, 104205, 2023
2023
Yabancı Dilde Yazma Becerisinin Ölçülmesinde Puanlayıcılar Arası Güvenirliğin Çok Gruplu Doğrulayıcı Faktör Analizi ile İncelenmesi
E Önen, M Taşdelen Yayvak
Journal of Education and Training Studies 7 (1), 2019
2019
İki Kategorili Madde Tepki Kuramı Modelleri Ile Sınıflamalı Tepki Modelinin Karşılaştırılması
S Çelikten, E Önen
e-Turkish Studies (elektronik) 14 (1), 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20