Follow
Burak Leblebicioğlu
Burak Leblebicioğlu
Verified email at medeniyet.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama Motivasyon Faktörlerinin Belirlenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
B Leblebicioğlu, M Ünsalan
14. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiri Kitabı, 67-74, 2015
142015
Evaluation of supplier selection criteria with fuzzy DEMATEL method: An application on the pharmacy industry
B Leblebicioğlu, A Keskin
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 236-242, 2021
112021
Tüketicilerin fiyat algılamalarının indirim marketlerinden satın alma niyetleri üzerindeki etkisi
B Leblebicioğlu, İ Bilgen
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6, 141-154, 2019
112019
Understanding the moderator role of covid-19 pandemic anxiety on the relationship between internet addiction and online shopping addiction
B Leblebicioğlu, CA Türkyılmaz
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 44 (1), 104-118, 2022
72022
TEKNOLOJİ MAĞAZALARININ MAĞAZA KİŞİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
B Leblebicioğlu, A Uslu
Social Sciences Studies 3 (9), 1070-1082, 2017
4*2017
Hizmet Kalitesinin Müşteri Sadakatine Etkisinde Kurum İmajı ve Müşteri Memnuniyetinin Aracı Rolü: Türkiye’deki Yüksek Hızlı Tren Hizmetleri Üzerine Bir Araştırma
B Leblebicioğlu, A Keskin
OPUS International Journal of Society Researches 18 (43), 6425-6444, 2021
22021
EĞİLİMSEL VE DURUMSAL FAKTÖRLERİN ANLIK SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ
B Leblebicioğlu, A Uslu
Journal Of Social and Humanities Sciences Research 4 (12), 761-771, 2017
2*2017
FIRSAT SİTELERİNDEN ALIŞVERİŞ YAPANLAR İLE YAPMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN ORTAYA ÇIKARILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
B LEBLEBİCİOĞLU
İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 1 (2), 93-109, 2018
12018
Z KUŞAĞINA PAZARLA-MA
CA TÜRKYILMAZ, B LEBLEBİCİOĞLU
Pazarla-Ma Teoriden Pratiğe, 27, 2022
2022
Anlık Satın Alma Davranışı
B Leblebicioğlu
Ekin Yayınevi, 2021
2021
Turizm Sektöründe Spor Pazarlaması
B Leblebicioğlu
Gazi Kitabevi, 2021
2021
Ağ Pazarlama
B Leblebicioğlu
DEĞIŞEN PAZARLAMA ANLAYIŞI: YENI PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI II, 2020
2020
Müşteri Memnuniyetinin Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi: Kozmetik Mağazaları Üzerine Bir Araştırma
B Leblebicioğlu, İ Bilgen
18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, 1192-1202, 2019
2019
Nöropazarlama Reklam Tasarımı ve Etik Kitap Kritiği
B Leblebicioğlu
Is Ahlakı Dergisi 12 (1), 203-205, 2019
2019
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN MÜŞTERİ SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ: KOZMETİK MAĞAZALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
B Leblebicioğlu, İ Bilgen
Pazarlama İletişimi ve Sosyoloji
B Leblebicioğlu
Pazarlama ve Sosyoloji İşletme ve Toplum İlişkisi, 233-252, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16