Follow
NURTEN GÖKALP
NURTEN GÖKALP
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
Verified email at hbv.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Duygu ve Etik
N Gökalp
352010
İnsan Felsefesi,
N Gökalp
30*2018
Kişi olmanın değeri ve değerlerin kişi olmadaki yeri
N Gökalp
Değerler Eğitimi Dergisi 12 (27), 123-134, 2014
242014
Philosophy Education and Human Freedom
N Gökalp
Procedia-Social and Behavioral Sciences 47, 477-479, 2012
182012
DESCARTES VE SPİNOZA DÜŞÜNCESİNDE GERÇEK İYİ KAVRAMI
N Gökalp
Felsefe Dünyası, 18-40, 2004
172004
Bağımlılığa Felsefi Bir Bakış
N Gökalp
Bağımlılık Dergisi 18 (2), 59-64, 2017
112017
Psikoloji Felsefesi
N Gökalp
112010
Akıl-Duygu İkiciliğine İki Farklı Bakış
N Gökalp
91999
Yaşlılık ve Etik
N Gökalp
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2), 209-219, 0
8*
Duygu Felsefesi
N Gökalp
72019
Değer felsefesi, N
N Gökalp
Değer çalışmaları içinde, Ankara: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Değer …, 2021
62021
Duygu eğitimi ve felsefe
N GÖKALP
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 1 (1), 77-81, 2019
52019
Beden-Zihin Etkileşimi ve Popper ile Eccles
N Gökalp
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 40 (2-3), 301-310, 1999
41999
İBN SÎNÂ’YA GÖRE DUYGU
N Gökalp
Journal of Analytic Divinity 2 (2), 105-115, 0
3*
Kişicilik ve Muhammed İkbal
N Gökalp
International Congress on Social Sciences II (INCSOS 2018 Quds) 13 (15), 217-224, 2018
22018
Felsefede Kişi ve Kişicilik
N Gökalp
22014
İradede Duygunun Etkisine Genel Bir Bakış
N Gökalp
22002
Realist ve İdealist Personalizmden Çizgiler
N Gökalp
Felsefe Dünyası, 35-43, 1994
21994
Bilim ve Felsefe Bağlamında Psikoloji
N Gökalp
2
PANDEMİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HAYATIN ANLAMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
N GÖKALP, RB GÜNÖR, H DEMİRBAŞ, A CANATAN
Akademi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (23), 356-366, 2021
12021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20