TERCAN YILDIRIM
TERCAN YILDIRIM
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi
ahievran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Tarih Ders Kitaplarında Kimlik Söylemi
T Yıldırım
Yeni İnsan Yayınevi, 2016
222016
Meşrutiyet’ten günümüze tarih ders kitaplarında Türk kimliğinin inşası
T Yıldırım
Marmara Üniversitesi, 2014
222014
Öğrencilere verilen eğitimin hemşirelik derneklerine ilişkin bilgi düzeylerine etkisi
A Ünsal, T Yıldırım, N Aymelek
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 3 (2), 25-34, 2010
122010
Effect of Pedagogical Formation Program on Pre-Service History Teachers' Perceived Self-Efficacy
F Yazıcı, T Yıldırım
European Journal of Educational Research 6 (3), 357-366, 2017
11*2017
YENİ ORTAÖĞRETİM TARİH DERS PROGRAMLARI VE 9. SINIF TARİH DERS KİTABINDA DEĞERLER EĞİTİM
T Yıldırım
Electronic Turkish Studies 12 (33), 557-572, 2017
9*2017
Erken cumhuriyet dönemi lise tarih ders kitaplarında din anlatısı
T Yıldırım, A Şimşek
Eğitim ve Bilim 40 (179), 2015
82015
Tarih ders kitaplarında “öteki” kurgusu: 1930’lı yıllar üzerine bir değerlendirme
T Yıldırım
Turkish History Education Journal 3 (1), 62-89, 2014
82014
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde “Biz”in İnşası: Tarih Ders Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme
T Yıldırım, A Şimşek
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD / GUJGEF) 37 (1), 367-382, 2017
72017
Eğitimin Oyunlaştırılmasına İlişkin Öğrenci Algıları: Bir Q Metodu Analizi
İ Yıldırım
Eğitim Ve Bilim 42 (191), 2017
42017
History teaching as a nation-building tool in the early republican period in Turkey (1923–1938)
F Yazıcı, T Yıldırım
Paedagogica Historica 54 (4), 433-446, 2018
22018
Öğrenciler ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin programdaki becerilere ilişkin beceri hiyerarşileri, gerekçeleri ve önerileri
T Çelikkaya, T Yıldırım, M Kürümlüoğlu
Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (1), 111-132, 2019
12019
Preservice Social Studies Teachers’ Opinions Regarding History Education
E Alaca, T Yildirim
Journal of Education and Training Studies 6 (4), 110-117, 2018
12018
TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE YURTSEVERLİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ.
F YAZICI, A PAMUK, T YILDIRIM
Electronic Turkish Studies 11 (9), 2016
12016
Avrupa Tarihi’nin Oluşumu-William H. McNeill
T Yıldırım
Turkish History Education Journal 3 (2), 187-200, 2014
12014
Sosyal Bilgiler Öğretimi II
T ÇELİKKAYA, ÇÖ DEMİRBAŞ, T YILDIRIM, H YAKAR
2019
PositivistImpact on theTeaching of History in Turkey: An Evaluation on HistoryTextbooks (1930-1938).
T Yıldırım
International Online Journal of Educational Sciences 10 (1), 2018
2018
2007 ve 2017 Tarih Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
T Yıldırım
2018
YENİ ORTAÖĞRETİM TARİH DERS PROGRAMLARI VE 9. SINIF TARİH DERS KİTABINDA DEĞERLER EĞİTİMİ
T YILDIRIM
Electronic Turkish Studies 12 (33), 2017
2017
YENİ ORTAÖĞRETİM TARİH DERS PROGRAMLARI VE 9. SINIF TARİH DERS KİTABINDA DEĞERLER EĞİTİMİ
T Yıldırım
2017
Okul Dışı Tarih Öğretimi ve Sosyal Zekâ Arasındaki İlişkinin Yol Analiziyle İncelenmesi
T Yıldırım
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20