Follow
TERCAN YILDIRIM
TERCAN YILDIRIM
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Verified email at ahievran.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Tarih Ders Kitaplarında Kimlik Söylemi
T Yıldırım
Yeni İnsan Yayınevi, 2016
43*2016
Meşrutiyet’ten günümüze tarih ders kitaplarında Türk kimliğinin inşası
T Yıldırım
PQDT-Global, 2014
312014
Öğrenciler ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin programdaki becerilere ilişkin beceri hiyerarşileri, gerekçeleri ve önerileri
T Çelikkaya, T Yıldırım, M Kürümlüoğlu
Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (1), 111-132, 2019
242019
Effect of Pedagogical Formation Program on Pre-Service History Teachers' Perceived Self-Efficacy
F Yazıcı, T Yıldırım
European Journal of Educational Research 6 (3), 357-366, 2017
24*2017
Tarih ders kitaplarında “öteki” kurgusu: 1930’lı yıllar üzerine bir değerlendirme
T Yıldırım
Turkish History Education Journal 3 (1), 62-89, 2014
212014
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde “Biz”in İnşası: Tarih Ders Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme
T Yıldırım, A Şimşek
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD / GUJGEF) 37 (1), 367-382, 2017
172017
YENİ ORTAÖĞRETİM TARİH DERS PROGRAMLARI VE 9. SINIF TARİH DERS KİTABINDA DEĞERLER EĞİTİM
T Yıldırım
Electronic Turkish Studies 12 (33), 557-572, 2017
17*2017
Tarih öğretmen adaylarının programdaki değerlere ilişkin değer hiyerarşileri, gerekçeleri ve önerileri
T Yıldırım
OPUS International Journal of Society Researches 8 (14), 296-320, 2018
152018
Erken cumhuriyet dönemi lise tarih ders kitaplarında din anlatısı
T Yıldırım, A Şimşek
Eğitim ve Bilim 40 (179), 2015
112015
ve 2017 Tarih dersi öğretim programlarının karşılaştırılması
T Yıldırım
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (1), 994-1019, 2007
102007
Ability hierarchies, reasons and recommendations of students and social studies teachers regarding ability in social studies curriculum
T Çelikkaya, T Yıldırım, M Kürümlüoğlu
MANAS Journal of Social Studies 8 (1), 111-132, 2019
92019
" The Narrative of Religion" in the High School Textbooks of the Early Republican Period in Turkey.
T Yıldırım, A Şimşek
Education & Science/Egitim ve Bilim 40 (179), 2015
82015
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin okul dışı öğrenmeye yönelik farkındalıkları, bilişsel yapıları ve uygulama durumları üzerine bir inceleme
Ü Torun, T Yıldırım
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2022 (18), 222-249, 2022
72022
PRESERVICE HISTORY AND SOCIAL STUDIES TEACHERS’PERCEPTIONS OF OUTDOOR HISTORY TEACHING
T Yildirim, F Yazici
European Journal of Education Studies 3 (9), 150-162, 2017
72017
Preservice Social Studies Teachers' Opinions Regarding History Education.
E Alaca, T Yildirim
Journal of Education and Training Studies 6 (4), 110-117, 2018
52018
Yazıcı, F.(2017). Tarih alan yeterlik algısı ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması
T Yıldırım
Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and …, 0
5
Tarih ders kitaplarında kimlik söylemi
Y Tercan
Yeni İnsan Yayınları, İstanbul, 2016
42016
A Mixed-Method Research on Digital Literacy of Middle School Students
T Yildirim, D Özturk
International Journal of Education and Literacy Studies 11 (2), 70-86, 2023
32023
History teaching as a nation-building tool in the early republican period in Turkey (1923–1938)
F Yazıcı, T Yıldırım
Paedagogica Historica 54 (4), 433-446, 2018
32018
Okul Dışı Tarih Öğretimi ve Sosyal Zekâ Arasındaki İlişkinin Yol Analiziyle İncelenmesi
F Yazıcı, T Yıldırım
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Kefad) 18 (2), 733-755, 2017
3*2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20